kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì

  • Thread starter dunghatinh
  • Ngày gửi
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Chào cả nhà! EM đang bắt đầu học kế toán tài chính. Em không hiểu lắm kế toán hàng tốn kho theo phương pháp kiểm kê định kì thì tính trị giá vốn hàng tồn kho xuất để sử dụng cho các mục đích sử dụng khác nhau như thế nào ạ.
ví dụ:
tốn đầu kì vật liệu X: 150.000, số lượng 100kg.
Trong kì:
1, ngày 05/3 nhập 200 kg, đơn giá 1200
2. ngày 06/3 xuất 300kg; cho sản xuất sản phẩm.
3. Ngày 10/3 nhập 500kg; đơn giá 1150
4. ngày 20/3 xuất 400kg: cho sản xuất sản phẩm 200kg, cho bộ phận bán hàng 200kg
Tồn cuối kì: 100kg, tính theo phương pháp nhập sau xuất trước.:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA