Chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến thuế TNDN

  • Thread starter soncienco8
  • Ngày gửi
S

soncienco8

Guest
4/3/10
22
0
0
41
Tan Thanh
Rất mong diễn đàn giúp, Chi phí khống chế tổng 10% chi phí quản lý DN được trừ vào Chi phí thuế TNDN phải nộp. Còn các chi phí không hợp lệ thì sẽ loại ra để xác định số thuế TNDN phải nộp. Vậy các chi phí vượt khống chế và chi phí không hợp lệ với quy định về thuế TNDN thì doanh nghiệp có được giảm trừ chi phí không vậy?Hay chỉ loại để tính chi phí thuế TNDN?Xin thỉnh giáo!
 

Xem nhiều