Mỗi tuần một chuyên đề

Định khoản chênh lệch giữa 511,3331 và 131

  • Thread starter vunhatthien09
  • Ngày gửi
V

vunhatthien09

Sơ cấp
27/8/09
11
0
0
38
Tp.HCM
Hóa đơn công ty em xuất cho khách hàng là 25.500.000 đ.
Khách hàng đã thanh toán đúng 25.500.000 đ
Nhưng trên hóa đơn dòng doanh thu chỉ thể hiện 23.809.524 đ
thuế GTGT đầu ra:1.190.476 đ
Chênh lệch 500.000 đ
Vậy em phải hạch toán chênh lệch vào tài khoản nào bây giờ?
Nợ 131: 25.500.000
Có 5113: 23.809.524
Có 33311: 1.190.476
Có ????? : 500.000
Các anh chị và các bạn vui lòng chỉ giúp em với.
Em cảm ơn rất nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyenhoa1511

Sơ cấp
7/10/08
49
3
8
39
Chương Mỹ, Hà Nội
Hóa đơn công ty em xuất cho khách hàng là 25.500.000 đ.
Khách hàng đã thanh toán đúng 25.500.000 đ
Nhưng trên hóa đơn dòng doanh thu chỉ thể hiện 23.809.524 đ
thuế GTGT đầu ra:1.190.476 đ
Chênh lệch 500.000 đ
Vậy em phải hạch toán chênh lệch vào tài khoản nào bây giờ?
Nợ 131: 25.500.000
Có 5113: 23.809.524
Có 33311: 1.190.476
Có ????? : 500.000
Các anh chị và các bạn vui lòng chỉ giúp em với.
Em cảm ơn rất nhiều!
Trường hợp này có thể xử lý như sau:
Nếu hoá đơn đã xuất và đã thanh toán bạn phát hiện sai sót trong kỳ kê khai tháng thì bạn sẽ làm biên bản huỷ hoá đơn và xuất 1 cái hoá đơn mới với đúng số tiền đã thanh toán.
Trường hợp thứ 2. Nếu hoá đơn đó đã kê khai thì ko huỷ được (vì làm huỷ sẽ phải làm giải trình điều chỉnh thì có cục thuế sẽ phạt hành chính) Trường hợp này bạn sẽ xuất hoá đơn bổ sung tổng giá trị ghi trên hoá đơn là 500.000đ
Bạn hạch toán như sau:
Nợ TK 131: 500.000
Có TK 511 : 454.545
Có TK 33311: 45.455

Chúc bạn thành công!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA