Văn bản mới phát hành tháng 03/2010

 • Thread starter Kế Toán Già Gân
 • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
 1. Nghị định 15/2010/NĐ-CP ngày 01/03/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón

 2. Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

 3. Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

 4. Thông tư 05/2010/TT-BYT ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

 5. Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 6. Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

 7. Chỉ thị 07/2010/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

 8. Quyết định 458/QĐ-BTC ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

 9. Quyết định 15/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

 10. Quyết định 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ Tướng Chính phủ V/v sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu

 11. Quyết định 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

 12. Quyết định 18/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

 13. Quyết định 19/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

 14. Quyết định 20/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

 15. Quyết định 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

 16. Quyết định 22/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên

 17. Quyết định 23/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

 18. Quyết định 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 19. Quyết định 25/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

 20. Quyết định 26/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 21. Quyết định 27/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

 22. Quyết định 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 23. Quyết định 29/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

 24. Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BCA-BGTVT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải quy định về phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

 25. Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 26. Thông tư 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 27. Thông tư 29/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

 28. Quyết định 250/QĐ-BXD ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 29. Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh

 30. Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

 31. Quyết định 3256/QĐ-CT-THNVDT ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

 32. Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020

 33. Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải"

 34. Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

 35. Nghị định 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các điểm c,d,g,h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 36. Thông tư số: 30/2010/TT-BTC ngày 05/03/2010 của Bộ Tài Chính V/v Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa

 37. Quyết định 480/QĐ-BTNMT ngày 05/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thanh tra diện rộng của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2010

 38. Quyết định 270/QĐ-BXD ngày 05/03/2010 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chọn thí sinh của Bộ Xây dựng tham dự Hội thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2010

 39. Công văn số 1195/TCHQ-KTTT ngày 05/03/2010 của Tổng cục Hải quan V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

 40. Quyết định 908/QĐ-BGDĐT ngày 8 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning" năm học 2009-2010

 41. Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

 42. Công văn số: 656/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/03/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v bố trí ngày nghỉ cho người lao động (Phúc đáp công văn số 55/BQL-LĐ ngày 08/02/2010 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng về việc tiền lương của người lao động trong ngày nghỉ làm bù)

 43. Công văn số: 657/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/03/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công việc (Phúc đáp công văn số 01CV/TCT-TCLĐ ngày 12/01/2010 của Tổng công ty Miền Trung do Bộ Nội vụ chuyển tới về việc tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công việc)

 44. Nghị định 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

 45. Thông tư 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

 46. Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 - File bằng Word đã được nén lại - File bằng PDF đã được nén lại

 47. Công văn số: 665/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2010 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội V/v thực hiện phụ cấp khu vực

 48. Thông tư 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

 49. Công văn số 737/TCT-CS ngày 10/03/2010 của Tổng Cục Thuế trả lời cho Công ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thông V/v chứng từ kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí đối với khoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

Tải files tại đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
 • Công văn 1094/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2 và 3, phường Phước Long A, quận 9

 • Quyết định 1093/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9

 • Thông tư 33/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

 • Nghị định 23/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

 • Thông tư 35/2010/TT-BTC 12 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

 • Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007

 • Quyết định 30/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

 • Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 • Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • Quyết định 896/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Công nghệ thông tin

Tải files tại đây
 
L

lethiquynhnhu

Sơ cấp
19/11/08
7
0
0
48
NhaTrang
Xin Chào cả nhà,
Mấy hôm nay bận quá em không online. Em mới đọc CV số 3124/BTC-TCT V/v Quyết tóan thuế TNCN năm 2009 ngày 15/03/2010
Tuy nhiên, phần cuối "đề nghị các cục thuế hướng dẫn các đơn vị chi trả và cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết tóan thuế đến hết ngày 31/05/2009"

Cái này bị sai năm 2009 thay vì 2010. Vậy xử lý như thế nào????

Hiện cty em cũng chưa làm xong quyết tóan TNCN theo thời hạn 31/03/2010.
Mà nếu như vậy em phải nộp trể hạn rồi.

Sếp em là người nước ngòai làm sao giải thích cái công văn này nhỉ???
 
T

tranthanhhaivd

Guest
20/3/07
37
0
0
Xin nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010

Mọi người ai có nghị định sô 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. cho tôi xin cám ơn nhiều
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mọi người ai có nghị định sô 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. cho tôi xin cám ơn nhiều

Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Xin Chào cả nhà,
Mấy hôm nay bận quá em không online. Em mới đọc CV số 3124/BTC-TCT V/v Quyết tóan thuế TNCN năm 2009 ngày 15/03/2010
Tuy nhiên, phần cuối "đề nghị các cục thuế hướng dẫn các đơn vị chi trả và cá nhân được phép nộp hồ sơ quyết tóan thuế đến hết ngày 31/05/2009"

Cái này bị sai năm 2009 thay vì 2010. Vậy xử lý như thế nào????

Hiện cty em cũng chưa làm xong quyết tóan TNCN theo thời hạn 31/03/2010.
Mà nếu như vậy em phải nộp trể hạn rồi.

Sếp em là người nước ngòai làm sao giải thích cái công văn này nhỉ???

Xem và tải công văn Tin hot: Gia hạn quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến 31/05/2010

Có sự nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản, và văn bản này đã chính thức công bố rộng rãi

iy9iryvbi8a2c07.jpg


Bạn vào website Cục Thuế TP. HCM, Thông báo về việc giãn thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 có chỉnh lại ngày 31/05/2010 đấy - http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File...DONG/Nam 2010/3-2010/cv3124_giahan_qttncn.pdf
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông tư số: 39/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 - Văn bản nén lại Word - Văn bản nén lại PDF

Hoặc có thể tải thêm ebook thuế 2010 của bác Đào Thụy Hưng - chuyên viên Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

Chân thành cám ơn Bác Đào Thụy Hưng
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thông tư số 40/2010/TT-BTC, ngày 23/3/2010

Thông tư số: 40/2010/TT-BTC, ngày 23/3/2010​

Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản​
....
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2009.

Tải tại đây ! hoặc tại webketoan
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thông tư 37/2010/TT-BTC, ngày 18/3/2010 "Chứng từ khấu trừ TNCN"

Thông tư số 37/2010/TT-BTC, ngày 18 tháng 3 năm 2010​
Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính​
..........
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Tải tại đây !
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Chuẩn hoá cách tính thuế khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản

Chuẩn hoá cách tính thuế khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản
(Thông tư số 40/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, có hiệu lực từ 2/5/2010)

Báo Tài chính điện tử

Cụ thể, doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà nước thực hiện đánh giá lại tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định để chuyển đổi thành công ty cổ phần thì giá trị TSCĐ được ghi nhận để trích khấu hao theo giá trị đánh giá lại và phần chênh lệch giữa giá trị TSCĐ đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên sổ kế toán được ghi tăng phần vốn của nhà nước tại DN.

DN thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN thì phải tính nộp thuế như sau:

Trường hợp 1: Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN thì khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN (TNDN). Cụ thể: chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại DN có tài sản đánh giá lại góp vốn. Việc phân bổ dần khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ vào thu nhập khác của DN có tài sản đánh giá lại đem góp vốn được tính theo số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ tại DN nhận vốn góp. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN tính một lần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại DN có tài sản đánh giá lại để điều chuyển.

Trường hợp 2: Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn để góp vốn, để điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất phải tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo nguyên tắc nêu tại điểm 2a Điều 2 của Thông tư 40/2010.

Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn, đề điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất có đưa giá trị quyền sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất theo chế độ quy định thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất tạm thời chưa phải tính thuế TNDN. Trường hợp sau khi góp vốn, DN lại tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tiếp tục mang quyền sử dụng đất đi góp vốn cho đơn vị khác thì DN nhận vốn góp phải kê khai và nộp thuế TNDN.

Trường hợp DN có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiếp tục mang quyền sử dụng đất đi góp vốn cho đơn vị khác đối với đất được đánh giá lại khi góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN thì giá vốn của đất được xác định cụ thể như sau:

Đối với đất là TSCĐ thuộc diện được trích khấu hao (đất sử dụng có thời hạn) khi chuyển nhượng giá vốn được xác định là giá trị quyền sử dụng đất còn lại (giá trị còn lại = giá trị biên bản đánh giá lại khi góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - phần trích khấu hao đã tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Đối với đất là TSCĐ thuộc diện không trích khấu hao khi chuyển nhượng thì giá vốn của quyền sử dụng đất được tính theo giá trị của quyền sử dụng đất trước khi đánh giá lại để góp vốn ghi trên biên bản góp vốn, biên bản điều chuyển.

Ví dụ: DN A có 1.000 m2 quyền sử dụng đất lâu dài và giá đất ghi trên sổ sách kế toán là 5 tỷ đồng. Sau đó, DN A có góp 1.000 m2 đất vào DN B để hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai bên đã thống nhất và có biên bản định giá lại quyền sử dụng đất góp vốn là 10 tỷ đồng. Như vậy, khi góp vốn, DN A phải có biên bản góp vốn và trong đó ghi rõ giá trị quyền sử dụng đất ban đầu khi góp vốn là 5 tỷ đồng; giá trị đánh giá lại quyền sử dụng đất khi góp vốn là 10 tỷ đồng. Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất lâu dài để góp vốn, bên nhận quyền quyền sử dụng đất không trích khấu hao đối với giá trị quyền sử dụng đất thì khoản chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất tạm thời chưa phải tính thuế TNDN. Trường hợp DN B không đưa quyền sử dụng đất này vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà tiếp tục chuyển nhượng cho DN C với giá là 12 tỷ đồng thì DN B phải kê khai và nộp thuế TNDN. Giá vốn của quyền sử dụng đất để xác định thu nhập chịu thuế được tính trừ theo giá trị quyền sử dụng đất trước khi đánh giá lại để góp vốn ghi trên biên bản góp vốn là 5 tỷ đồng.

Trường hợp 3: Chênh lệch do đánh giá lại quyền sử dụng đất để góp vốn vào các dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán thì khoản chênh lệch do đánh giá lại quyền sử dụng đất tính một lần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại DN có tài sản đánh giá lại đem góp vốn (đối với quyền sử dụng đất lâu dài là chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị của quyền sử dụng đất ghi trên sổ sách kế toán; đối với quyền sử dụng đất có thời hạn là chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị còn lại của quyền sử dụng đất).

Khi góp vốn, điều chuyển tài sản, hai bên phải có biên bản góp vốn, biên bản điều chuyển tài sản, trong đó ghi rõ giá trị còn lại ghi trên sổ sách kế toán của tài sản trước khi đánh giá lại và giá trị đánh giá lại của tài sản, số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ (đối với TSCĐ được trích khấu hao) kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

DN nhận TSCĐ góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được trích khấu hao theo giá đánh giá lại đối với TSCĐ của DN đem góp vốn (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao theo quy định.

Thông tư 40/2010/TT-BTC, ngày 23/03/2010
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thông tư số 38/2010/TT-BTC, ngày 19 tháng 3 năm 2010​

"Hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản"​

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Tải tại WKT
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
 • Công văn 978/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết Quốc hội số 15/2003/QH11

 • Công văn 3671/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đính chính Công văn số 3124/BTC-TCT ngày 15/3/2010 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009

 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA