Sự không thống nhất giữa TT160 và CV 451 về hướng dẫn miễn thuế TNCN 2009

  • Thread starter dongnamnb
  • Ngày gửi
D

dongnamnb

Sơ cấp
16/11/06
42
0
6
46
Thanh Hóa
Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn:

"Thu nhập từ tiền lương, tiền công làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán cho cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 không phân biệt thời điểm chi trả;""Đối với các khoản tiền lương, tiền công của năm 2008 được chi trả trong khoảng thời gian miễn thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 1 của Thông tư này thì được miễn thuế."

Còn công văn 451/TCT-TNCN ngày 8/2/2010 lại hướng dẫn:

"- Đối với tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc theo quyết định lương thì thu nhập được miễn thuế TNCN được xác định căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 01/2009 đến hết tháng 06/2009 mà không phụ thuộc vào tháng hạch toán khoản tiền lương đó vào chi phí của doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh tháng 12/2008 nhưng chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 01/2009 thì khoản tiền lương này được xác định là tháng lương đầu tiên của năm 2009 được miễn thuế. Tháng 6/2009, Công ty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh nhưng thực tế khoản tiền lương này được chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 7/2009 thì khoản tiền lương này không thuộc diện được miễn thuế TNCN vì tính theo bảng lương từ tháng 01 đến hết tháng 6/2009 người lao động đã được miễn thuế TNCN đủ 06 tháng."

Như vậy theo thông tư 160 hướng dẫn thì tiền lương tháng 6/2009 DN đã hạch toán vào chi phí SXKD tháng 6/2009 và chi trả cho NLĐ trong tháng 7/2009 được miễn thuế TNCN nhưng theo công văn 451 thì khoản tiền lương, tiền công này lại không được miễn thuế TNCN. Các bạn thấy thế nào?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn:

Ví dụ: Công ty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh tháng 12/2008 nhưng chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 01/2009 thì khoản tiền lương này được xác định là tháng lương đầu tiên của năm 2009 được miễn thuế. Tháng 6/2009, Công ty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh nhưng thực tế khoản tiền lương này được chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 7/2009 thì khoản tiền lương này không thuộc diện được miễn thuế TNCN vì tính theo bảng lương từ tháng 01 đến hết tháng 6/2009 người lao động đã được miễn thuế TNCN đủ 06 tháng."

Như vậy theo thông tư 160 hướng dẫn thì tiền lương tháng 6/2009 DN đã hạch toán vào chi phí SXKD tháng 6/2009 và chi trả cho NLĐ trong tháng 7/2009 được miễn thuế TNCN nhưng theo công văn 451 thì khoản tiền lương, tiền công này lại không được miễn thuế GTGT. Các bạn thấy thế nào?

Công văn này giải thích hòan tòan chính xác và không mâu thuẫn với thông tư 160. Nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy ví dụ trên là doanh nghiệp trích lương trong tháng 06 nhưng khỏan lương này là phát sinh trong tháng 07 (không phải là thời điểm chi trả trong tháng 07) vì thế nó được xem là thu nhập trong tháng 07 rồi (thời điểm chi trả khỏan này không ảnh hưởng gì).

Sau đọan trích dẫn trên sẽ có tiếp 1 trích dẫn như sau:

"Trường hợp vì lý do khách quan người lao động nhận được tiền lương của các tháng từ tháng 01 đến hết tháng 06/2009 trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2009 đến ngày 31/12/2009 thì khoản thu nhập này vẫn thuộc diện được miễn thuế TNCN"


Như vậy hướng dẫn tại công văn 451 là ổn vì thế đối với các khỏan lương thực tế phát sinh trong khỏang thời gian từ 01/2009 đến hết tháng 06/2009 thì hòan tòan được miễn và không phân biệt thời điểm chi trả.

[FONT=&quot][/FONT]
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD


Công văn này giải thích hòan tòan chính xác và không mâu thuẫn với thông tư 160. Nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy ví dụ trên là doanh nghiệp trích lương trong tháng 06 nhưng khỏan lương này là phát sinh trong tháng 07 (không phải là thời điểm chi trả trong tháng 07) vì thế nó được xem là thu nhập trong tháng 07 rồi (thời điểm chi trả khỏan này không ảnh hưởng gì).

Sau đọan trích dẫn trên sẽ có tiếp 1 trích dẫn như sau:

"Trường hợp vì lý do khách quan người lao động nhận được tiền lương của các tháng từ tháng 01 đến hết tháng 06/2009 trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2009 đến ngày 31/12/2009 thì khoản thu nhập này vẫn thuộc diện được miễn thuế TNCN"


Như vậy hướng dẫn tại công văn 451 là ổn vì thế đối với các khỏan lương thực tế phát sinh trong khỏang thời gian từ 01/2009 đến hết tháng 06/2009 thì hòan tòan được miễn và không phân biệt thời điểm chi trả.

[FONT=&quot][/FONT]
Anh ơi thế lương của bảng lương tháng 6 nhưng tháng 7 mới trả lương thì có được miễn thuế ko ạ?em di tập huấn thuế thì dc hướng dẫn khoản này ko đc miễn vì căn cứ và thời điểm chi trả nhưng như vậy thì lương tháng 12 bên em trả vào tháng 01/2010 thfi đây là thu nhập đầu tiên của năm 2010 quyết toán vào năm 2010 như thế thì cty em chỉ quyết toán có 5tháng thôi.anh giải thich hộ em với em cám ơn anh
 
B

bnw2006

Trung cấp
27/11/08
163
0
16
HCM
Anh ơi thế lương của bảng lương tháng 6 nhưng tháng 7 mới trả lương thì có được miễn thuế ko ạ?em di tập huấn thuế thì dc hướng dẫn khoản này ko đc miễn vì căn cứ và thời điểm chi trả nhưng như vậy thì lương tháng 12 bên em trả vào tháng 01/2010 thfi đây là thu nhập đầu tiên của năm 2010 quyết toán vào năm 2010 như thế thì cty em chỉ quyết toán có 5tháng thôi.anh giải thich hộ em với em cám ơn anh
Tất cả tiền lương phải trả từ tháng 1-6/2009 và được chi trả trước 31/12/2009 thì được miễn thuê TNCN, trường hợp bạn nêu được miễn thuê TNCN.
Theo luật và các quy định chung thì việc tính thuế TNCN phải được xác định theo thời điểm chi trả, chỉ riêng 2009 thì phải thực hiện theo các văn bản pháp luật quy định riêng (như TT160).
 
Sửa lần cuối:
B

bnw2006

Trung cấp
27/11/08
163
0
16
HCM
Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn:

"Thu nhập từ tiền lương, tiền công làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán cho cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 không phân biệt thời điểm chi trả;""Đối với các khoản tiền lương, tiền công của năm 2008 được chi trả trong khoảng thời gian miễn thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 1 của Thông tư này thì được miễn thuế."

Còn công văn 451/TCT-TNCN ngày 8/2/2010 lại hướng dẫn:

"- Đối với tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc theo quyết định lương thì thu nhập được miễn thuế TNCN được xác định căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 01/2009 đến hết tháng 06/2009 mà không phụ thuộc vào tháng hạch toán khoản tiền lương đó vào chi phí của doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh tháng 12/2008 nhưng chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 01/2009 thì khoản tiền lương này được xác định là tháng lương đầu tiên của năm 2009 được miễn thuế. Tháng 6/2009, Công ty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh nhưng thực tế khoản tiền lương này được chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 7/2009 thì khoản tiền lương này không thuộc diện được miễn thuế TNCN vì tính theo bảng lương từ tháng 01 đến hết tháng 6/2009 người lao động đã được miễn thuế TNCN đủ 06 tháng."

Như vậy theo thông tư 160 hướng dẫn thì tiền lương tháng 6/2009 DN đã hạch toán vào chi phí SXKD tháng 6/2009 và chi trả cho NLĐ trong tháng 7/2009 được miễn thuế TNCN nhưng theo công văn 451 thì khoản tiền lương, tiền công này lại không được miễn thuế GTGT. Các bạn thấy thế nào?

Anh Hùng trả lời chuẩn đấy!
Hì hì, sao chưa thấy cảm ơn anh Hùng nhỉ?
 
D

dongnamnb

Sơ cấp
16/11/06
42
0
6
46
Thanh Hóa
Mình vẫn chưa nhất trí với cách giải thích của tranvanhung. Không thể trích lương phát sinh tháng 7 trong tháng 6 được. Theo mình hiểu thì cv 451 hướng dẫn là tiền lương phát sinh của tháng 6/2009, DN đã trích vào chi phí SXKD của tháng 6/2009. Bảng thanh toán lương tháng 7/2009 là chi lương phát sinh của tháng 6/2009.
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Mình vẫn chưa nhất trí với cách giải thích của tranvanhung. Không thể trích lương phát sinh tháng 7 trong tháng 6 được. Theo mình hiểu thì cv 451 hướng dẫn là tiền lương phát sinh của tháng 6/2009, DN đã trích vào chi phí SXKD của tháng 6/2009. Bảng thanh toán lương tháng 7/2009 là chi lương phát sinh của tháng 6/2009.
Anh đọc lai CV 451 đi trong VD đó cũng nói rõ là cty hạch toán chi phí tièn lương vào Cp sxkd của tháng 6 nhưng thực tế thì chi phí tiền lương đó là của bảng thanh toán lương tháng 7 mà nên ko đc miễn thuế là đúng rồi. Anh chỉ cần đọc kỹ CV đó sẽ thấy ko mẫu thuẫn chút nào cả và việc trích trương lương tháng 7 trong tháng 6 là điều có thể sảy ra mà sao lại ko thể chứ
 
D

dongnamnb

Sơ cấp
16/11/06
42
0
6
46
Thanh Hóa
"- Đối với tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc theo quyết định lương thì thu nhập được miễn thuế TNCN được xác định căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 01/2009 đến hết tháng 06/2009 mà không phụ thuộc vào tháng hạch toán khoản tiền lương đó vào chi phí của doanh nghiệp."

Theo hướng dẫn trên của cv 451 thì có phải nếu ta chi trả trước tiền lương của tháng 7/2009, T8/2009,... trong khoảng thời gian từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2009 thì khoản tiền lương này vẫn được tính là thu nhập được miến thuế không bạn? Như vậy thì có phải không đúng với thông tư 160 đã hướng dẫn không?
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
"- Đối với tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc theo quyết định lương thì thu nhập được miễn thuế TNCN được xác định căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 01/2009 đến hết tháng 06/2009 mà không phụ thuộc vào tháng hạch toán khoản tiền lương đó vào chi phí của doanh nghiệp."

Theo hướng dẫn trên của cv 451 thì có phải nếu ta chi trả trước tiền lương của tháng 7/2009, T8/2009,... trong khoảng thời gian từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2009 thì khoản tiền lương này vẫn được tính là thu nhập được miến thuế không bạn? Như vậy thì có phải không đúng với thông tư 160 đã hướng dẫn không?
- Theo mình thì cũng đồng ý với quan điểm của bạn Tranvanhung; việc miễn thuế TNCN trong 6T đầu năm 2009 chỉ là một biện pháp nhỏ trong chính sách lớn của Nhà nước, việc này căn cứ quy định của Luật thuế TNCN về thời điểm xác định TN và mục đích miễn khoản thu nhập chịu thuế trong một thời điểm nhất định nhằm góp phần kích thích thị trường trong nước... có thể chúng mình xẽ thoát khỏi vòng luẩm quẩn trong vụ QT này!
 
B

bnw2006

Trung cấp
27/11/08
163
0
16
HCM
Mình vẫn chưa nhất trí với cách giải thích của tranvanhung. Không thể trích lương phát sinh tháng 7 trong tháng 6 được. Theo mình hiểu thì cv 451 hướng dẫn là tiền lương phát sinh của tháng 6/2009, DN đã trích vào chi phí SXKD của tháng 6/2009. Bảng thanh toán lương tháng 7/2009 là chi lương phát sinh của tháng 6/2009.

Khi có nghị quyết của QH nhiều đơn vị rất muốn và đã "lách" bằng việc chi trả trước đó bạn ạ. Quy định của 2 văn bản trên nhằm đảm bảo sự công bằng cho người nộp thuế về việc hưởng chính sách miễn giảm thuế nêu trên.
Không có ai "khôn"("lách")!
 

Similar threads

chudinhxinh
Trả lời
0
Lượt xem
6K
Thuế TNCN
chudinhxinh
chudinhxinh
D
Trả lời
2
Lượt xem
5K
tamnt07
T
Trả lời
3
Lượt xem
22K
Thuế TNCN
Viet Huong
Viet Huong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA