Phụ lục2-GTGT sai, điều chỉnh ntn ?

  • Thread starter ngdung
  • Ngày gửi
N

ngdung

Guest
26/5/08
7
0
0
36
hcm
Mình chưa có kinh nghiệm nên không biết giải quyết như thế nào trường hợp này, Anh/chị chỉ giúp mình nha.

Là vầy, Phụ lục2-GTGT tháng 5/2009 mình cx từ HTKK ra thì só liệu đầy đủ, nhưng khi in ra thì 1 vài số liệu ở cột tiền thuế không có. Dẫn đến Tổng số thuế của PL2 ( mua vào ) sai, nhưng trên Tờ khai lại đúng.

Giờ mình không biết phải điều chỉnh thế nào.
Anh/chị chỉ giúp mình với.
Xin cám ơn
:wall:
 
bongtrang999

bongtrang999

Cao cấp
25/1/10
325
4
0
33
Cần Thơ
Mình chưa có kinh nghiệm nên không biết giải quyết như thế nào trường hợp này, Anh/chị chỉ giúp mình nha.

Là vầy, Phụ lục2-GTGT tháng 5/2009 mình cx từ HTKK ra thì só liệu đầy đủ, nhưng khi in ra thì 1 vài số liệu ở cột tiền thuế không có. Dẫn đến Tổng số thuế của PL2 ( mua vào ) sai, nhưng trên Tờ khai lại đúng.

Giờ mình không biết phải điều chỉnh thế nào.
Anh/chị chỉ giúp mình với.
Xin cám ơn
:wall:

1) Photo hd ma ban làm sai đó
2) Photo "Tờ khai" của tháng sai (Tờ khai thôi nhe)
3) Vào mẫu 01/KHBS, chọn "Kỳ tính thuế" là tháng sai
4) Chọn mục "Điều chỉnh tăng số thuế pn" / "Tổng số thuế GTGT dc khấu trừ kỳ này" nhập vô tiếp các chỉ tiêu còn lại
5) Khai vô "Tờ khai điều chỉnh" tất cả chỉ tiêu khai đúng hết nhe vì tờ khai điều chỉnh là phải đúng
6) Qua tờ khai tháng 21) Photo 2 hd đó
2) Photo "Tờ khai" của tháng 11 (Tờ khai thôi nhe)
3) Vào mẫu 01/KHBS, chọn "Kỳ tính thuế" là tháng 11/2009
4) Chọn mục "Điều chỉnh tăng số thuế pn" / "Tổng số thuế GTGT dc khấu trừ kỳ này" nhập vô tiếp các chỉ tiêu còn lại
5) Khai vô "Tờ khai điều chỉnh" tất cả chỉ tiêu khai đúng hết nhe vì tờ khai điều chỉnh là phải đúng
6) Qua tờ khai tháng 2 (nộp rồi thì qua tháng 3), nhâp vào phụ lục 01-3/GTGT số thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm (vì giảm thuế dc khau tru => tăng số phải nộp)
7) Nhập vô mục II.2.a bên "Tờ khai" tháng 2 (nộp rồi thì qua tháng 3) số thuế điều chỉnh tăng (số này = số tổng của phụ lục 01-3/GTGT nhe)
8) Xong coi số tiền phải nộp phạt bên tờ 01/KHBS là bao nhiêu rồi đi nộp phạt
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều