Hạch toán công cụ dụng cụ năm 2009 qua 2010

  • Thread starter HO THI HUYEN THUONG
  • Ngày gửi
H

HO THI HUYEN THUONG

Guest
1/12/09
33
1
8
38
việt nam
Năm 2009 tôi chưa hiểu TK 142,242 Được sử dụng khi nào?tôi chỉ hiểu thời gian phân bổ công cụ dụng cụ nào trên 12 tháng cứ đưa vào TK 242,dưới 12 tháng thì đưa vào TK142.và để vậy làm quyết toán.Giờ tôi mới hiểu CCDC nào phân bổ qua 2 niên độ kế toán thì cho vào TK 242.Tôi lỡ làm quyết toán rồi giờ qua năm 2010 thì phải điều chỉnh như thế nào?Mình có thể điều chỉnh những CCDD từ TK 142 qua TK242 được không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO THI HUYEN THUONG

Guest
1/12/09
33
1
8
38
việt nam
Năm 2009 tôi chưa hiểu TK 142,242 Được sử dụng khi nào?tôi chỉ hiểu thời gian phân bổ công cụ dụng cụ nào trên 12 tháng cứ đưa vào TK 242,dưới 12 tháng thì đưa vào TK142.và để vậy làm quyết toán.Giờ tôi mới hiểu CCDC nào phân bổ qua 2 niên độ kế toán thì cho vào TK 242.Tôi lỡ làm quyết toán rồi giờ qua năm 2010 thì phải điều chỉnh như thế nào?Mình có thể điều chỉnh những CCDD từ TK 142 qua TK242 được không?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA