Tính khấu hao của TSCĐ trong giai đoạn XDCB

  • Thread starter khanhthuy1985
  • Ngày gửi
K

khanhthuy1985

Trung cấp
20/5/08
149
6
18
38
Nghe An
Công ty em năm 2008 có bắt đầu XDCB một công trình.Mục đích ban đầu là để mở rộng công ty, nhưng sau do thủ tục có rắc rồi nên đã dùng tài sản XDCB này đưa đi góp vốn thành lập công ty mới. Trong tổng thể tài sản này có một số tài sản nhỏ phục vụ cho hoạt động XDCB ví dụ như xe máy thì tài sản này có được trích khấu hao luôn trong giai đoạn XDCB này không, hay là phải chờ đến khi hoàn tất thì mới được trích khấu hao. Năm 2009 mới đưa đi góp vốn, vậy thì những tài sản nhỏ đã được sử dụng trong quá trình XDCB sẽ được ghi nhận nguyên giá hay là giá trị còn lại. Em đang cần gấp mong mõi người lưu tâm giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA