Làm thế nào đây? Các bác giúp với

  • Thread starter RUOK
  • Ngày gửi
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Theo công văn số 1528 TCT/ĐTNN ngày 23/05/2005 Tổng cục thuế có trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.b và Điểm 1.3, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với khoản thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu là số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu (Biên lai thuế do cơ quan Hải quan phát hành), không sử dụng Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản.

Tuy nhiên tại công văn số 1893/TCHQ-KTTT ngày 17/05/2005 thì Tổng cục Hải quan lại hướng dẫn:

Theo quy định tại điểm 4.2 mục I phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ tài chính về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thì: Biên lai thu tiền được sử dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt. Trong thời gian đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán thuế XNK ban hành theo Quyết định số: 559/QĐ-KTTT ngày 15/11/2000 của Tổng cục Hải quan. để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng các đơn vị như sau:
- Đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước cơ quan Hải quan địa phương trực tiếp thu bằng tiền mặt từ đối tượng nộp thuế thì thực hiện ra biên lai thu tiền; căn cứ để hạch toán kế toán thu là biên lai thu tiền (hoặc bảng kê biên lai thu tiền), chứng từ báo có của kho bạc khi cơ quan Hải quan nộp vào Kho bạc Nhà nước.
- Đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước cơ quan Hải quan địa phương không trực tiếp thu bằng tiền mặt từ đối tượng nộp thuế thì không ra biên lai thu tiền; căn cứ để hạch toán kế toán thu là chứng từ báo có của Kho bạc hoặc lệnh thu Ngân sách Nhà nước đối với các trường hợp Ngân scáh Nhà nước thu hộ, ghi thu ghi chi.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thống nhất thực hiện, và thông báo công khai cho tất cá các doanh nghiệp được biết. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị báo các về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn tiếp


Theo các bác em phải làm thế nào đây? Các bác giúp em với nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Nếu mà thế này thì phải khẩn khoản yêu cầu Cơ quan Hải quan cho nộp thuế ngay bằng tiền mặt và xin cái Biên lai thu tiền khi nhập khẩu thôi. Vẹn cả đôi đường.

Nếu làm khác thì quá là đá nhau, "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết".
 
NAMHAI

NAMHAI

Guest
25/7/05
78
0
0
44
HCM CITY
Cảm ơn Ruok đã đưa ra vấn đề này. XNghiệp mình cũng đang vướng mắc như bác. Trên Cty có quy định các khoản chi tiền mặt (kể cả nộp thuế) chỉ được chi dưới 30t, còn trên 30t thì phải chuyển khoản, XN mình thường xuyên phát sinh các khoản nộp thuế nhập khẩu, thường là trên 100t nên chắc không làm như bác N.T.Anh chỉ giáo được. Mình đang tìm các văn bản hướng dẫn vấn đề này. Mong được sự chỉ giáo của các sư huynh đệ.
 
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Có bác nào có cách hay hơn không chớ mà làm như cách của bác Tu Anh mỗi lần nộp tiền phải vác tiền mặt xuống Hải quan nộp thì em tẻo
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Công văn số 1528 TCT/ĐTNN ngày 23/5/2005 của tổng cục thuế trả lời như vậy là đúng đấy

Không sử dụng giấy nộp tiền bằng chuyển khoản làm căn cứ để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chi phí hợp lý khi xác định thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp.

Khi có biên lai thuế của cơ quan hải quan thì mới được kê khai thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí khi xác định kết quả SXKD
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Những vấn đề các bạn đưa ra rất có cơ sở. Tuy nhiên đáng lẽ ra các bạn phải mừng thì mới đúng chứ ( lý do đây ). Thực ra mình cũng chưa có văn bản nói rõ vấn đề này nhưng vừa rồi tại cuộc họp giới thiệu Luật XNK mới, Ông Nguyến Văn Phụng Phó vụ trưởng Vụ chính sách Thuế BTC đã khẳng định: trong khi chờ văn bản thì các DN được phép khấu trừ VAT dựa vào giấy nộp tiền vào NSNN.
Nếu bạn bạn nào có thắc mắc cứ gọi điện lên Vụ mà hỏi, họ sẽ hướng dẫn cho.
Cheers,
 
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Va Anh Toi nói:
Công văn số 1528 TCT/ĐTNN ngày 23/5/2005 của tổng cục thuế trả lời như vậy là đúng đấy

Không sử dụng giấy nộp tiền bằng chuyển khoản làm căn cứ để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và chi phí hợp lý khi xác định thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp.

Khi có biên lai thuế của cơ quan hải quan thì mới được kê khai thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí khi xác định kết quả SXKD

Cảm ơn bác VAT, em cũng đã xem căn cứ của cơ quan Hải quan rồi, theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính tại điểm 4 mục I phần B có quy định như sau:
4. Chứng từ thu ngân sách nhà nước
4.1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước:
- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là chứng từ thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính thống nhất tổ chức phát hành, quản lý (mẫu theo phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo);
- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được sử dụng đối với các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác vào Kho bạc Nhà nước; cơ quan thu nộp số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước;
- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước gồm những nội dung chủ yếu sau:
+ Tên đối tượng nộp tiền: tên tổ chức, đơn vị theo quyết định thành lập (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc họ, tên người nộp tiền (đối với hộ kinh doanh cá thể, cá nhân);
+ Mã số của đối tượng nộp: do cơ quan thu cấp theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính;
+ Địa chỉ: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức hoặc địa chỉ của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nộp tiền;
+ Địa điểm nộp tiền (trường hợp nộp bằng tiền mặt): ghi tên Kho bạc Nhà nước (theo thông báo thu), tên ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản ngoại tệ (nếu nộp ngoại tệ bằng tiền mặt);
+ Cơ quan ra thông báo thu: cơ quan Thuế nhà nước, Hải quan, Tài chính,...
+ Mã số của cơ quan thu;
+ Số, ngày của tờ khai hải quan (đối với trường hợp cơ quan hải quan thông báo thu). Giấy nộp tiền được lập riêng cho từng tờ khai hải quan;
+ Nội dung khoản nộp ngân sách nhà nước: ghi chính xác, đầy đủ, chi tiết nội dung, số tiền, mục lục ngân sách nhà nước, mã nguồn và mã điều tiết của từng khoản nộp.
4.2. Biên lai thu tiền và bảng kê biên lai thu:
- Biên lai thu tiền được sử dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, thu tiền phạt vi phạm hành chính, hoặc Kho bạc Nhà nước trực tiếp thu đối với một số khoản phí, lệ phí, thu phạt theo chế độ quy định;
- Biên lai thu được phát hành, quản lý theo quy định của Bộ Tài chính;
- Cơ quan thu khi nộp số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước phải lập bảng kê biên lai thu (phụ lục số 06 đính kèm) và viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
Vậy căn cứ của Hải quan cũng đâu có sai
 
R

RUOK

Guest
28/3/04
92
1
0
Còn đây hướng dẫn tại Điểm 1.2.b và Điểm 1.3, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính :

1- Phương pháp khấu trừ thuế:
1.2/ Xác định thuế GTGT phải nộp:
b/ Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính nêu tại Điểm 14, Mục I, Phần B Thông tư này để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
Ví dụ: Trong kỳ, Công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ là loại đặc thù:
Tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế là 10%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau:
110 triệu
---------- x 10% = 10 triệu đồng
1 + 10%
Giá chưa có thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng.

1.3/ Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định trên đây là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không bán hàng hóa, dịch vụ); hóa đơn ghi giá trị cao hơn giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ.
Các bác cho ý kiến nha
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Căn cứ của Cơ quan HQ không sai, mà mở rộng hơn phạm vi chứng từ để hạch toán kế toán (cả Biên lai thu tiền và Giấy nộp tiền vào NSNN).

Còn với Cơ quan thuế thì phạm vi này bị thu hẹp lại (chỉ còn Biên lai thu tiền).

Sự khác nhau là ở phạm vi.

RUOK nói:
Vậy căn cứ của Hải quan cũng đâu có sai
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA