Lương tháng 13 và tiền thưởng cả năm 2009?

  • Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Căn cứ CV 451:
+ Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập chi tiền thưởng của cả năm 2009 một lần thì: đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng trong năm thì ½ số tiền thưởng cả năm sẽ được miễn thuế TNCN (đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế), ½ số tiền thưởng cả năm không được miễn thuế TNCN, đơn vị chi trả phải kê khai quyết toán năm 2009; đối với người lao động làm việc không đủ 12 tháng trong năm thì khoản tiền thưởng sẽ được phân chia tương ứng với số tháng làm việc để áp dụng miễn thuế.
Như vậy khoản tiền lương tháng thứ 13 có phải là khoản tiền như trên đã êề cập không? câu trả lời là không. Vì thưởng theo quan điểm kế toán là phải trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi 431, còn lương thì tính vào quỹ lương 334.
Như vậy vấn đề đưa ra là: khoản này được miễn thuế như thế nào. Nếu người lao động làm việc đủ 12 tháng thì dễ rồi, chia đôi là xong. Tuy nhiên nếu làm từ 01/5 đến 31/12 thì sao? mọi ngưòi sẽ nói bỏ tháng 5, 6 ra (được miễn), còn tháng 7-12 phải chịu thuế. Nhưng có quan điểm thì nói rằng: Những lao động này đã bị trừ khi tính lương tháng thứ 13 rồi, họ đã chịu thiệt vào tháng 1 đến tháng 4.
Vậy giải thích thế nào? trong CV451 không thấy đề cập đến tiền lương tháng 13 và việc miễn giảm? mong mọi ngưòi cho ý kiến!
Cám ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hienTMC

hienTMC

Trung cấp
13/11/08
105
0
16
Ha Noi
Căn cứ CV 451:
Như vậy khoản tiền lương tháng thứ 13 có phải là khoản tiền như trên đã êề cập không? câu trả lời là không. Vì thưởng theo quan điểm kế toán là phải trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi 431, còn lương thì tính vào quỹ lương 334.
Như vậy vấn đề đưa ra là: khoản này được miễn thuế như thế nào. Nếu người lao động làm việc đủ 12 tháng thì dễ rồi, chia đôi là xong. Tuy nhiên nếu làm từ 01/5 đến 31/12 thì sao? mọi ngưòi sẽ nói bỏ tháng 5, 6 ra (được miễn), còn tháng 7-12 phải chịu thuế. Nhưng có quan điểm thì nói rằng: Những lao động này đã bị trừ khi tính lương tháng thứ 13 rồi, họ đã chịu thiệt vào tháng 1 đến tháng 4.
Vậy giải thích thế nào? trong CV451 không thấy đề cập đến tiền lương tháng 13 và việc miễn giảm? mong mọi ngưòi cho ý kiến!
Cám ơn!

Mình không hiểu rõ lắm về cách hỏi của bạn, tuy nhiên lương tháng 13 được miễn cho 6 tháng đầu năm. Điều này bạn có thể tham khảo tại mục 2.3 của TT160, cụ thể :
2.3. Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13, ...) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010.
Mình không biết công ty bạn trả lương tháng 13 theo cách nào nhưng tại công ty mình :
- đối với những người có thời gian làm việc đủ 12 tháng thì hưởng trọn lương tháng 13
- đối với những người có thời gian làm việc < 12 tháng thì hưởng lương tháng 13 theo thời gian làm việc thực tế ( = lương tháng 13 * số tháng làm việc thực tế /12 tháng)
Do đó khi quyết toán thuế, mình chỉ tính thuế TNCN cho 6 tháng cuối năm.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Mình không hiểu rõ lắm về cách hỏi của bạn, tuy nhiên lương tháng 13 được miễn cho 6 tháng đầu năm. Điều này bạn có thể tham khảo tại mục 2.3 của TT160, cụ thể :
2.3. Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13, ...) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010.
Mình không biết công ty bạn trả lương tháng 13 theo cách nào nhưng tại công ty mình :
- đối với những người có thời gian làm việc đủ 12 tháng thì hưởng trọn lương tháng 13
- đối với những người có thời gian làm việc < 12 tháng thì hưởng lương tháng 13 theo thời gian làm việc thực tế ( = lương tháng 13 * số tháng làm việc thực tế /12 tháng)
Do đó khi quyết toán thuế, mình chỉ tính thuế TNCN cho 6 tháng cuối năm.

Ai cũng trả lương tháng thứ 13 như cách đó cả (màu xanh). Tuy nhiên cách hiểu lương và thưởng: Lương được trích từ quỹ lương, còn thưởng phải có lợi nhuận mới thưởng. Tức là nguồn chi lương và nguồn chi thưởng khác nhau (chữ bôi đỏ bị mẫu thuẫn).
Thường là đối với 1 doanh nghiệp bị lỗ hoặc không lãi hoặc chưa có lãi thì không có thưởng, nhưng vẫn có lương tháng thứ 13.
Còn đối với các TT, CV về thuế TNCN gần đây thì đièu bạn nói là đúng (miễn thuế 50%).

Vấn đề ở đây là: Thưởng thì chia 50% thuế, nhưng lương thì chỉ trừ tháng 5 và tháng 6 thôi (đối với ngưòi lao động làm việc từ tháng 1/5//2009 đến 31/12/2009) như vậy nếu lương tháng thứ 13 là 8 triệu thì bạn phải đóng thuế theo thu nhập chịu thuế là 8-2 =6 triệu. Nhưng nếu coi khoản tiền tháng thứ 13 là thưởng thì bạn chỉ đóng thuế trên THu nhập chịu thuế là 8trx50% = 4 triệu.
Vậy cách nào đúng. Với cơ quan thuế thì cách 1 đúng. Nhưng đơn vị và cá nhân thích cách thứ 2 hơn. 6triệu# 4 triệu chứ!
 
Đồng Hành

Đồng Hành

Trung cấp
Ai cũng trả lương tháng thứ 13 như cách đó cả (màu xanh). Tuy nhiên cách hiểu lương và thưởng: Lương được trích từ quỹ lương, còn thưởng phải có lợi nhuận mới thưởng. Tức là nguồn chi lương và nguồn chi thưởng khác nhau (chữ bôi đỏ bị mẫu thuẫn).
Thường là đối với 1 doanh nghiệp bị lỗ hoặc không lãi hoặc chưa có lãi thì không có thưởng, nhưng vẫn có lương tháng thứ 13.
Còn đối với các TT, CV về thuế TNCN gần đây thì đièu bạn nói là đúng (miễn thuế 50%).

Vấn đề ở đây là: Thưởng thì chia 50% thuế, nhưng lương thì chỉ trừ tháng 5 và tháng 6 thôi (đối với ngưòi lao động làm việc từ tháng 1/5//2009 đến 31/12/2009) như vậy nếu lương tháng thứ 13 là 8 triệu thì bạn phải đóng thuế theo thu nhập chịu thuế là 8-2 =6 triệu. Nhưng nếu coi khoản tiền tháng thứ 13 là thưởng thì bạn chỉ đóng thuế trên THu nhập chịu thuế là 8trx50% = 4 triệu.
Vậy cách nào đúng. Với cơ quan thuế thì cách 1 đúng. Nhưng đơn vị và cá nhân thích cách thứ 2 hơn. 6triệu# 4 triệu chứ!

Bác à! Bác xem kỹ lại trong công văn 451. Trong đó cũng có ví dụ cho trường hợp ko đi làm đủ năm rồi mà.
VD đi làm từ tháng 5- T12 = 8 tháng. Tổng tiền thưởng /8 tháng x 6 tháng thì ra thu nhập chịu thuế.
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Ai cũng trả lương tháng thứ 13 như cách đó cả (màu xanh). Tuy nhiên cách hiểu lương và thưởng: Lương được trích từ quỹ lương, còn thưởng phải có lợi nhuận mới thưởng. Tức là nguồn chi lương và nguồn chi thưởng khác nhau (chữ bôi đỏ bị mẫu thuẫn).
Thường là đối với 1 doanh nghiệp bị lỗ hoặc không lãi hoặc chưa có lãi thì không có thưởng, nhưng vẫn có lương tháng thứ 13.
Còn đối với các TT, CV về thuế TNCN gần đây thì đièu bạn nói là đúng (miễn thuế 50%).

Vấn đề ở đây là: Thưởng thì chia 50% thuế, nhưng lương thì chỉ trừ tháng 5 và tháng 6 thôi (đối với ngưòi lao động làm việc từ tháng 1/5//2009 đến 31/12/2009) như vậy nếu lương tháng thứ 13 là 8 triệu thì bạn phải đóng thuế theo thu nhập chịu thuế là 8-2 =6 triệu. Nhưng nếu coi khoản tiền tháng thứ 13 là thưởng thì bạn chỉ đóng thuế trên THu nhập chịu thuế là 8trx50% = 4 triệu.
Vậy cách nào đúng. Với cơ quan thuế thì cách 1 đúng. Nhưng đơn vị và cá nhân thích cách thứ 2 hơn. 6triệu# 4 triệu chứ!
- Tháng lương 13 trong TT 160 đã rõ thế rồi còn gì bạn (50%)
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bác à! Bác xem kỹ lại trong công văn 451. Trong đó cũng có ví dụ cho trường hợp ko đi làm đủ năm rồi mà.
VD đi làm từ tháng 5- T12 = 8 tháng. Tổng tiền thưởng /8 tháng x 6 tháng thì ra thu nhập chịu thuế.

Ai chẳng biết cái ví dụ đó!
Nhưng đó là tiền thưởng (431), còn tiền lương tháng thứ 13 là khác (334). Tiền thưởng thì miễn 50%. Còn tiền lương khi bạn trả thì tính lũy tiến từng phần khi nhận lương đã trừ. Còn tiền thưởng năm 2009 nếu bạn đi làm từ tháng 5 thì miễn 50%.
Những ngưòi hướng lương tháng thứ 13, ví dụ làm 8 tháng cuối mức 12 triệu/tháng: cách tính thu nhập chịu thuế nhứ sau:
12triệu :12 tháng = 1 triệu/1 tháng. Tháng 5 và tháng 6 được miễn, vậy 6 tháng là 1 triệu x6= 6 triệu.
Còn tiền thưỏng theo cách tính ở bài #2 thì cũng 8 triệu, nhưng thu nhập chịu thuế thì miễn 50% = 4 triệu
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Công văn 451/TCT-TNCN hướng dẫn về tiền thưởng năm 2009 không sai.
Với cá nhân được công ty thưởng cho thành tích của cả năm 2009 (làm việc đủ 12 tháng) phải khác với cá nhân không làm đủ năm (dưới 12 tháng). Như vậy, đối với các khoản được miễn thuế cũng được phân chia tương ứng.
Ai cũng trả lương tháng thứ 13 như cách đó cả (màu xanh). Tuy nhiên cách hiểu lương và thưởng: Lương được trích từ quỹ lương, còn thưởng phải có lợi nhuận mới thưởng. Tức là nguồn chi lương và nguồn chi thưởng khác nhau (chữ bôi đỏ bị mẫu thuẫn).
Thường là đối với 1 doanh nghiệp bị lỗ hoặc không lãi hoặc chưa có lãi thì không có thưởng, nhưng vẫn có lương tháng thứ 13.
Còn đối với các TT, CV về thuế TNCN gần đây thì đièu bạn nói là đúng (miễn thuế 50%).

Vấn đề ở đây là: Thưởng thì chia 50% thuế, nhưng lương thì chỉ trừ tháng 5 và tháng 6 thôi (đối với ngưòi lao động làm việc từ tháng 1/5//2009 đến 31/12/2009) như vậy nếu lương tháng thứ 13 là 8 triệu thì bạn phải đóng thuế theo thu nhập chịu thuế là 8-2 =6 triệu. Nhưng nếu coi khoản tiền tháng thứ 13 là thưởng thì bạn chỉ đóng thuế trên THu nhập chịu thuế là 8trx50% = 4 triệu.
Vậy cách nào đúng. Với cơ quan thuế thì cách 1 đúng. Nhưng đơn vị và cá nhân thích cách thứ 2 hơn. 6triệu# 4 triệu chứ!
Tính xuôi thì cũng phải nghĩ ngược lại:
Nếu không được kích cầu theo Nghị quyết 32/2009/QH12 của Quốc Hội thì người lao động làm đủ 12 tháng phải chịu thuế TNCN trên khoản tiền thưởng đủ 12 tháng là 12 triệu, khi đó người lao động không làm đủ 12 tháng cũng chỉ chịu thuế TNCN trên khoản tiền thưởng thực nhận tương ứng với số tháng làm việc là 8 triệu.
 
B

buithimynga

Trung cấp
11/3/09
100
3
0
Quảng Ngãi
khổ thân quá bà con. chỉ có 1 vấn đề có người đã nói ra rồi mà vẫn ko thấy.
Thông thư 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 - Điều 2 mục 2.3 nói rõ như ban ngày:
" 2.3. Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13, ...) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010."
Bây giờ pác đã nhìn ra chưa?
 
Sửa lần cuối:
B

buithimynga

Trung cấp
11/3/09
100
3
0
Quảng Ngãi
Có một điều muốn hỏi cả nhà:
Trường hợp: ông A làm đến hết ngày 31/8/2009 thì quyết toán thuế TNCN như thế nào?
(tức tháng 9 ông nghỉ hưu và hưởng tiền lương hưu).
TH2: ông B làm việc tại Cty1 đến ngày 31/8/2009 thì chuyển công tác đến Cty2 vào tháng 9/2009, thì cty nào sẽ khai quyết toán thuế TNCN hay là chính bản thân ông B quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế?
Và thu nhập để tính quyết toán thuế của ông A, ông B như thế nào? Thu nhập của họ được tính hết cho 6 tháng hay chỉ tính cho 2 tháng 7 và 8/2009 thôi?
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Có một điều muốn hỏi cả nhà:
Trường hợp: ông A làm đến hết ngày 31/8/2009 thì quyết toán thuế TNCN như thế nào?
(tức tháng 9 ông nghỉ hưu và hưởng tiền lương hưu).
TH2: ông B làm việc tại Cty1 đến ngày 31/8/2009 thì chuyển công tác đến Cty2 vào tháng 9/2009, thì cty nào sẽ khai quyết toán thuế TNCN hay là chính bản thân ông B quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế?
Và thu nhập để tính quyết toán thuế của ông A, ông B như thế nào? Thu nhập của họ được tính hết cho 6 tháng hay chỉ tính cho 2 tháng 7 và 8/2009 thôi?

Trường hợp 2: ông B tự QT, đơn vị bạn chỉ kê lên BK 05A thôi, không phải làm QT cho ông B , nên sẽ không chia 6

Trường hợp 1: vì ông A về hưu, các tháng còn lại chỉ có lương hưu (miễn thuế TNCN) nếu ông A làm ủy quyền cho công ty bạn và xác nhận chỉ có thu nhập duy nhất tại cty ban thôi thì công ty bạn QT, nếu ông không ủy quyền hoặc có thêm thu nhập ở ngoài thì sẽ không quyết toán
Thân
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
khổ thân quá bà con. chỉ có 1 vấn đề có người đã nói ra rồi mà vẫn ko thấy.
Thông thư 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 - Điều 2 mục 2.3 nói rõ như ban ngày:
" 2.3. Đối với các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (như tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13, ...) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31/3/2010."
Bây giờ pác đã nhìn ra chưa?

Vâng, đã hỏi Cục Thuế: tiền lương tháng thứ 13 không phải là tiền thưởng.
Lương thì tính thuế TNCN khác, thưởng thì miễn 50%. Doanh nghiệp tư nhân thì coi khoản tiền lương tháng thứ 13 là tiền thưởng. Còn DNNN thì lương tháng thứ 13 tính vào quỹ lương đã đăng ký hoặc được phê duyệt từ đầu năm. Thế mới nói là thông tư mâu thuẫn 2 từ: Thưởng và Lương.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA