Chi phí không trích trước có pbổ được không?

  • Thread starter pbalvt
  • Ngày gửi
P

pbalvt

Guest
4/8/05
28
0
0
42
Vietnam
Chi phí thuê kho cty em trả trước bên cho thuê mỗi lần theo từng quý, và cứ đầu mỗi quý kế toán sẽ hạch toán một bút toán trả trước N142/111 = 3X. sau đó cuối mỗi tháng kế sẽ phân bổ dần vào chi phí N642/142.

Trong Quý I, vào tháng 1 kế toán cũ của cty không làm bút toán trích trước mà đến tháng sau (tháng 2) mới làm, nhưng trong sổ sách của tháng 1 lại thấy có định khoản N642/142 = X, như vậy thì có vô lý không bên nợ TK 142 trong tháng 1 chưa có gì hết làm sao phân bổ sang TK 642 được, nhưng nếu lỡ kế toán đó làm thế rồi và nếu không được chấp nhận thì điều chỉnh thế nào đây?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Lỡ rồi thì cũng không sao, chi phí luân phiên tháng không bị xem xét kỹ nắm, chỉ những chi phí liên quan tới năm sau mới hay bị soi xét kỹ càng. Thực chất, nếu trích trước chi phí chưa thực chi cần được sự cho phép của Bộ Tài chính - ví như chi phí duy tu, sửa chữa lớn tài sản chẳng hạn, nhưng đó vẫn chỉ là xét trên cả một niên độ kế toán, miễn là không dây dưa sang kỳ sau.
 
P

pbalvt

Guest
4/8/05
28
0
0
42
Vietnam
Cảm ơn bác HyperVN đã cho con một lối thoát hi` hi`.
_best wishes_
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA