Thuế TNCN nếu không MST thì 10% hay 20%

  • Thread starter phuongphuonga4
  • Ngày gửi
P

phuongphuonga4

Guest
5/4/07
43
0
6
thanh xuan ha noi
Trích TT62:

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2.7, khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).


Vậy tỷ lệ 10% ở trên áp dụng cho người lao động cả có MST rồi và chưa hay chỉ áp dụng cho người lao động có MST rồi.

Hôm vừa rồi đi tập huấn thuế Hoàn Kiếm thì vẫn nghe mấy bác đó bảo phải thu 20% nếu không có MST cá nhân. Em đang phân vân chỗ này ghê.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hthieu

Sơ cấp
1/3/10
20
0
0
Bình Dương
Trích TT62:

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2.7, khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).


Vậy tỷ lệ 10% ở trên áp dụng cho người lao động cả có MST rồi và chưa hay chỉ áp dụng cho người lao động có MST rồi.

Hôm vừa rồi đi tập huấn thuế Hoàn Kiếm thì vẫn nghe mấy bác đó bảo phải thu 20% nếu không có MST cá nhân. Em đang phân vân chỗ này ghê.

Không có MST thì trừ 10% ah bạn.
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA