Giá trị khuyến mãi trong hợp đồng có phải là doanh thu??

  • Thread starter daudinh683
  • Ngày gửi
D

daudinh683

Sơ cấp
10/12/08
5
0
0
Phu Quoc
Công ty mình có hợp đồng cung cấp dịch vụ với đối tác như sau:
Tổng giá trị hợp đồng: 100.000đ
khuyến mãi 2%: 2.000đ
Giá trị thanh toán: 98.000đ
Công ty mình thanh toán theo GITT là 98.000đ, bên đối tác lại xuất hóa đơn 100.000 đ.
Cho mình hỏi, khoảng được khuyến mãi 2.000 đ ở trên mình nên hạch toán vào đâu, hay chỉ hạch toán CP theo GTTT là 98.000 đ như vậy lại không phản ánh đúng giá trị hóa đơn thanh toán.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều