Sửa chữa TSCĐ và năm trích khấu hao

 • Thread starter anhvu
 • Ngày gửi
A

anhvu

Trung cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Còn trích trước CP sửa chữa TSCD mà trích thừa , ngày xưa hình như có thông tư hướng dẫn là kết chuyển phần trích thừa đó vào 721 , nhưng bây giờ ở đây là hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ, vậy theo cái nào ? Chắc là phải theo cái giảm chi phí trong kỳ đúng không ?
Mình cũng không hiểu có một điều minh đọc (hoặc mình đọc không kỹ) là không thấy nói đến việc thay đổi số năm sử dụng TSCĐ. Nếu đã đăng ký số năm sử dụng TSCĐ với cơ quan thuế rồi thì có được thay đổi không ? Nếu được thì phải làm những gì ? hay chỉ gửi thông báo ra cục thuế ?
 

BQT trực tuyến

 • MINA
  MINA
  TV Ban Quản Trị / Admin
 • HungTV
  HungTV
  Quản trị viên

Thành viên trực tuyến

 • vyngantype
 • incucre.com
 • duongvo3012
 • MINA
 • homykim
 • HungTV
 • lamxung89
 • tibodinh
 • altieltsgiasu

Xem nhiều