Sửa chữa TSCĐ và năm trích khấu hao

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Còn trích trước CP sửa chữa TSCD mà trích thừa , ngày xưa hình như có thông tư hướng dẫn là kết chuyển phần trích thừa đó vào 721 , nhưng bây giờ ở đây là hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ, vậy theo cái nào ? Chắc là phải theo cái giảm chi phí trong kỳ đúng không ?
Mình cũng không hiểu có một điều minh đọc (hoặc mình đọc không kỹ) là không thấy nói đến việc thay đổi số năm sử dụng TSCĐ. Nếu đã đăng ký số năm sử dụng TSCĐ với cơ quan thuế rồi thì có được thay đổi không ? Nếu được thì phải làm những gì ? hay chỉ gửi thông báo ra cục thuế ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA