Tài khoản 142 và 242?

  • Thread starter tranminh
  • Ngày gửi
T

tranminh

Sơ cấp
8/8/05
1
0
0
Cantho
#1
Các bạn có thể giúp phân biệt thế nào để hạch toán đúng theo ý của Bộ Tài chính đối với 2 tài khoản này?
 
Q

Quynh Huong

Thành viên thân thiết
13/9/05
107
0
0
41
Hanoi
#2
Bạn sử dụng TK142 để quản lý các chi phí trả trước chờ phân bổ, kết chuyển trong thời gian của năm, TK242 áp dụng cho các khoản chi phí cần phân bổ hay kết chuyển trong thời gian lớn hơn 1 năm.
Đơn giản vậy thôi, chúc bạn thành công.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#3
Chi phí trả trước: là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán. Chi phí trả trước phải được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ và nhiều kỳ kế toán có liên quan theo tiêu thức phù hợp.

TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn: dùng để phản ánh các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ và việc tính chúng vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ tương ứng.

TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn: dùng để phản ánh các khoản chi phí có liên quan đến nhiều niên độ kế toán và việc chuyển các chi phí này vào các niên độ liên quan.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều