Tổng hợp văn bản về thuế Thu nhập doanh nghiệp

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
PHẦN A/ VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ ĐANG CÒN HIỆU LỰC


A1/ Luật THUẾ TNDN Hợp nhất
Số:
Trích yếu: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất
Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Tải về: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=304


A2/Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Trích yếu: quy định chi tiết Thuế TNDN từ 2014
Ngày ban hành: 26/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/02/2014

Tải về: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=286


A3/Thông tư 78/2014/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày hiệu lực: 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi

Tải về theo bài số 1 trong link này

A4/Thông tư 141/2013/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn điều kiện hưởng thuế TNDN 20%
Ngày ban hành: 16/10/2013
Ngày hiệu lực: 30/11/2013

Tải về: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=310

A5/ Thông tư 45/2013/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày ban hành: 25/4/2013
Ngày hiệu lực:10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013
Tải về: http://www.webketoan.vn/forum/threa...che-do-quan-ly-su-dung-va-trich-khau-hao-TSCD


Ngày 21/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành quyết định 1173/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:
Tải về: http://www.webketoan.vn/forum/threa...inh-Thong-tu-so-45-2013-TT-BTC-ngay-25-4-2013


A6/ Thông tư 179/2012/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn chênh lệch tỷ giá hối đoái
Ngày ban hành: 24/10/2012
Ngày hiệu lực: 10/12/2012
Tải về: http://www.webketoan.vn/thong-tu-1792012tt-btc-ve-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai.html

Tham khảo các văn bản khác:
http://www.webketoan.vn/tv/files.php?cat=15

A7/ Thông tư 96/2015/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
Ngày ban hành: 22/06/2015
Ngày hiệu lực: 06/08/2015, áp dụng cho kỳ tính thuế 2015 trở đi.
Tải Thông tư: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=370


A8/ Thông tư 26/VBHN-BTC
Trích yếu: Thông tư này hợp nhất các văn bản
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:25/8/2014
  • Thông tư 78/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:18/6/2014
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:10/10/2014
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC - Ngày ban hành:22/6/2015
Ngày ban hành: 14/09/2015
Tải thông tư: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=378
A9/ Thông tư 130/2016/TT-BTC
Trích yếu:
Sửa đổi 5 thông tư về thuế
– Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
– Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế TTDB
– Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế
– Thông tư 153/2011/TT-BTC về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
– Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN
Ngày ban hành: 12/08/2016
Ngày hiệu lực:
có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, trừ khoản 2 Điều này.
Riêng Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.
Tải thông tư: Tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA