Thông tư số 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu t

  • Thread starter Vân Nguyễn
  • Ngày gửi
V

Vân Nguyễn

Guest
Ngày 14/02/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTC, trong đó quy định thủ tục hải quan điện tử đối với:

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa;

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài;

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư;

• Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

• Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại;

• Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả;

• Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

• Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan;

• Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Một số điểm mới cần lưu ý tại Thông tư này:
+ Hồ sơ hải quan điện tử
- Tờ khai hải quan (dạng điện tử).
Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
- Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy): theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan.
( Điều 8, thông tư này)
+ Tại Điều 17 về thông quan hàng hóa và Điều 31 về giám sát hải quan đã quy định việc in và xác nhận tờ khai hải quan khi hàng xuất khẩu, nhập khẩu được đưa vào hoặc đưa ra khu vực giám sát hải quan như sau:
* Đối với hàng được thông quan:
- Hàng hóa thuộc diện luồng 1 (xanh):
+ Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan xuất bản in Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng) không cần xác nhận của cơ quan hải quan;
+ Nguyên tắc khai hải quan: ( điểm c khoản 3 Điều 10)
+ Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng. Trường hợp một lô hàng có trên 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai báo trên nhiều tờ khai;
+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau phải khai trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;
+ Một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn;
+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, không chịu thuế và số tiền thuế được giảm;
+ Người khai hải quan khai tờ khai trị giá và nộp cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 và Thông tư 182/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012. Riêng trường hợp người khai hải quan xác định hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, đồng thời đã khai thông tin trị giá trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu và Hệ thống tự động tính trị giá tính thuế thì người khai hải quan không phải khai và nộp tờ khai trị giá.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.
Vui lòng xem file đính kèm.http://4wkt.net/f/sa92z46gronk3gy.7z
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA