Hạch toán thuế GTGT nhập khẩu

  • Thread starter giang1990
  • Ngày gửi
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Các bạn ơi cho mình hỏi trường hợp này:
Năm 2010 cty mình có mua 1 TSCĐ bên nước ngoài, trên tờ khai hải quan trị giá tính thuế là : 4.305.560.732 đ, thuế NK= 0, Tiền thuế GTGT : 430.556.073đ, kế toán đã hạch toán như sau:
1/ Nhập tài sản : Nợ 2112 / Có 331: 4.305.560.732
2/ Thuế GTGT của hàng nhập khẩu : Nợ 13311 / Có 33312 : 430.556.073
3/ Nộp thuế GTGT hàng NK : Nợ 33312 / Có 112 : 430.556.073
4/ Hạch toán lãi do chênh lệch tỷ giá : Nợ 331 / có 515: 172.467273
5/ Trả khách hàng : Nợ 331 / có 112 : 4.563.649.532
6/ Đến năm 2011, kế toán hạch toán bổ sung : Nợ 13322 / có 331 : 430.556.073
Ghi chú : 13311 : thuế GTGT khấu trừ của HH,DV
13322: Thuế GTGT khấu trừ của TSCĐ nhập khẩu
33312: thuế GTGT hàng nhập khẩu
Theo số liệu trên thì kế toán trước đã hạch toán nhầm ở bút toán số 2: 13311 đúng là TK 13322 và đã hạch toán khấu trừ số tiền 430.556.073 này 2 lần,giờ mình điều chỉnh lại thế nào cho đúng?
 
Trang tin Webketoan
ducthohvtc

ducthohvtc

Cao cấp
9/12/13
202
12
18
Vình Phúc
Ðề: Hạch toán thuế GTGT nhập khẩu

Trước tiên nói về vấn đề của các bút toán năm 2010 - kế toán cũng đang hạch toán sai số tiền.
và cũng đang trả thừa số tiền cho nhà cung cấp.
ở đây phải trả nhà cung cấp là bằng USD( bằng số tiền trên invoice ) tiền việt ở đây tương đương là 4.305.560.732 đ còn phần thuế GTGT hàng nhập khẩu là phải nộp cho nhà nước ko phải thanh toán cho nhà cung cấp.
Ở đây hạch toán như sau.
1/ Nhập tài sản : Nợ 2112 / Có 331: 4.305.560.732 ( số tiền USD là A ghi nhận theo tỷ giá X: 4.305.560.732=A*X
2/ Thuế GTGT của hàng nhập khẩu : Nợ 13311 / Có 33312 : 430.556.073
3/ Nộp thuế GTGT hàng NK : Nợ 33312 / Có 112 : 430.556.073
vậy khi trả tiền thì bạn trả tiền bằng USD là A tỷ giá Y. khi này A*Y # A*X thì có bút toán đánh giá chênh lệch,
Còn bút toán ghi nhận thanh toán là
4/ Nợ 331 Có 112 : A*Y .
Còn năm 2011 bút toán : Nợ 13322 / có 331 : 430.556.073 đang bị sai hoàn toàn bạn điều chỉnh âm đi, còn để điều chỉnh đúng bản chất về TK 13311 và 13322 thì bạn làm bút toán kết chuyển thuế GTGT của HH,DV sang thuế GTGT của hàng nhập khẩu là ok, ghi rõ diễn giải để sau này giải trình khi kiểm tra : Nợ 13322 Có 13311: 430.566.073đ
 
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Ðề: Hạch toán thuế GTGT nhập khẩu

Bút toán 2011 mình vẫn hạch toán như vậy N13322/C331 nhưng ghi số tiền 430.566.073 là (430.566.073) hả bạn? hay mình hạch toán ngược lại được không? Cám ơn bạn nhiều nha!
 
ducthohvtc

ducthohvtc

Cao cấp
9/12/13
202
12
18
Vình Phúc
Ðề: Hạch toán thuế GTGT nhập khẩu

Bút toán 2011 mình vẫn hạch toán như vậy N13322/C331 nhưng ghi số tiền 430.566.073 là (430.566.073) hả bạn? hay mình hạch toán ngược lại được không? Cám ơn bạn nhiều nha!
Ghi âm hay ghi ngược làm sao bạn hiều được để sau giải trình, thường là ghi âm thì ngưòi khác nhìn cũng sẽ hiẻu điều chỉnh giảm.
Cái quan trọng là hệ bạn kiểm tra số tiền USD trên và số tiền VND ở TK 331 đang có vấn đề nhé
 
giang1990

giang1990

Trung cấp
1/4/14
50
0
6
33
Vĩnh Long
Ðề: Hạch toán thuế GTGT nhập khẩu

Theo mình nghĩ là bạn nói đúng, tại vì mình xem sổ chi tiết công nợ 331 thì số tiền tới thời điểm 2010 là ( 430.556.073) nhưng đến 2011 thì kế toán làm bổ sung bút toán số 6 trên,giờ mình chỉnh lại thì sẽ công nợ 331 dư ra số tiền đó!
 

Xem nhiều