Mỗi tuần một chuyên đề

Trường hợp được ưu đãi thuế TNDN

  • Thread starter maingoc1612
  • Ngày gửi
M

maingoc1612

Sơ cấp
13/7/13
11
0
0
hai phong
Chào cả nhà. Mình có câu hỏi muốn hỏi cả nhà.
Công ty mình được miễn thuế TNDN trong 4 năm đầu tiên. Nhưng trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên hoạt động công ty mình bị lỗ nên hiển nhiên không phải nộp thuế TNDN rồi. Mình muốn hỏi trong 4 năm tiếp theo bên mình hoạt động có lãi rồi thì có được hưởng ưu đãi miễn thuế không? Trong văn bản pháp luật về thuế thì ghi "Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu". Doanh thu thì 5 năm bị lỗ bên mình vẫn phát sinh doanh thu rồi.
Ai biết giải đáp sớm giúp mình nhé!
Cảm ơn mọi người!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Trường hợp được ưu đãi thuế TNDN

Chào cả nhà. Mình có câu hỏi muốn hỏi cả nhà.
Công ty mình được miễn thuế TNDN trong 4 năm đầu tiên. Nhưng trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên hoạt động công ty mình bị lỗ nên hiển nhiên không phải nộp thuế TNDN rồi. Mình muốn hỏi trong 4 năm tiếp theo bên mình hoạt động có lãi rồi thì có được hưởng ưu đãi miễn thuế không? Trong văn bản pháp luật về thuế thì ghi "Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu". Doanh thu thì 5 năm bị lỗ bên mình vẫn phát sinh doanh thu rồi.
Ai biết giải đáp sớm giúp mình nhé!
Cảm ơn mọi người!
Mình đọc TT123 thì thấy quy định là:
- Khoản 4 điều 20 về thời gian miễn, giảm thuế:
"4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
Ví dụ 16: Năm 2009, doanh nghiệp A thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2009 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phầm mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2009. Trường hợp dự án sản xuất sản phẩm phầm mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2009, đến năm 2012 doanh nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2012."
- Khoản 2, điều 4 về thu nhập chịu thuế thì:
"2. Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau: Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí + Các khoản thu nhập khác."
Như vậy phát sinh doanh thu nhưng cty bạn lỗ 5 năm đầu thì ko phát sinh thu nhập chịu thuế được, hơn nữa thu nhập chịu thuế trong trường hợp ữu đãi (phần mình bôi đậm ở trên) theo suy luận của mình sẽ ko áp dụng công thức trên mà sẽ là: = Doanh thu - Chi phí (của lĩnh vực ưu đãi), vì thu nhập khác ko thuộc ưu đãi nên ko được sử dụng để tính thu nhập chịu thuế ưu đãi được.
Dù sao thì bạn cũng lỗ 5 năm, và phát sinh doanh thu từ năm đầu tiên, vậy cty bạn sẽ được hưởng thời gian miễn thuế từ năm thứ 4 đến năm thứ 8.
Bạn xem có hợp lý ko?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA