Chi phí liên quan đến Phải thu Khách hàng

  • Thread starter caphemuahe
  • Ngày gửi
C

caphemuahe

Guest
16/5/14
1
0
0
Hải Dương
Chào các thành viên trong diên đàn,
Em có một bài tập sau, mong mọi người giải giúp em, em giải nhưng thấy không chắc chắn về kết quả.

Vào ngày 30/06/2014, số dư dự phòng phải thu khó đòi là $39.000
Vào ngày 30/06/2015, số dư Phải thu khách hàng là $517.000, Công ty quyết định ghi giảm công nợ phải thu $37.000 do chắc chắn có một số khách hàng không có khả năng trả nợ và đồng thời Công ty tính lại dự phòng phải thu khó đòi một số tiền tương đương với 5% Số dư Phải thu khách hàng ( dựa trên sự kiện trong quá khứ)
Hãy tính số tiền chi phí liên quan đến Phải thu khách hàng, sẽ ghi trên báo cáo Lãi/Lỗ của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2015?

Anh (chị) xem giúp em nhé, em cảm ơn nhiều !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA