Mỗi tuần một chuyên đề

Mn giúp mình bài tập này với.

  • Thread starter valikie.christina
  • Ngày gửi
V

valikie.christina

Guest
Bài 1. . Một DN kinh doanh XNK trong kì tính thuế có:
-Nhập khẩu 2.000 m vải, giá tính thuế nhập khẩu: 50.000đ/m
-Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ vải bị hư hại chất lượng giảm 30% (hàng còn trong khu vực hải quan quản lý), hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu.
-Thuế suất thuế nhập khẩu vải: 60%, thuế suất thuế GTGT vải: 10%
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kì.
Bài 2. Một DN kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có:
-Nhập khẩu 2.000 m vải, giá tính thuế nhập khẩu: 50.000đ/m
-Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ vải bị hư hại chất lượng giảm 30% (hàng còn trong khu vực hải quan quản lý), hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu.
-Thuế suất thuế nhập khẩu vải: 60%, thuế suất thuế GTGT vải: 10%
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kì
Bài 3. Một DN kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có:
-Nhập khẩu 150 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 120.000 BTU. Giá tính thuế NK: 4,5 triệu đ/chiếc
-Tiêu thụ trong nước 120 chiếc, giá bán ( chưa thuế GTGT): 12tr đ/chiếc
-Thuế suất thuế NK của điều hòa: 150%. Thuế suất thuê TTĐB điều hòa: 15%. Thuế suất thuế GTGT của điều hòa: 10%
-Doanh nghiệp đã nộp toàn bộ các loại thuế ở khâu nhập khẩu. Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác DN mua vào trong kỳ coi như bằng 0.
Yêu cầu: XĐ số thuế GTGT doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan thuế?
Bài 4. Một DN A sản xuất thuốc lá có trụ sở tại Tp. HCM trong kỳ tính thuế có hđ sau:
-Tiêu thu trọng nước 2.000 cây thuốc lá, giá tiền chưa thuế GTGT: 62.250/cây.
-Giao cho cửa hàng bằng hạch toán phụ thuộc ở HN (k có con dấu và tài khoản ngân hàng) 2.000 cây thuốc lá, giá bán chưa thuế: 63.800đ/cây. Cửa hàng đã tiêu thụ trong nước 1.500 cây giá bán chư thuế GTGT:63.800đ/cây
-Thuế suất thuế GTGT của thuốc lá: 10%, cửa hàng phụ thuộc đã nộp thuế GTGT đối với thuốc lá tiêu thụ. Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ dn A mua vào trong kỳ coi như bằng 0.
Y.cầu: XĐ thuế GTGT DN A phải nộp trong kì tính thuế?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA