Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

  • Thread starter sontt
  • Ngày gửi
S

sontt

Guest
7/9/13
68
0
6
tay ninh
Chào cả nhà, Công ty mình đang thanh lý TSCĐ xe bán tải wan nhưng mình không biết làm những thủ tục gì mong cả nhà giúp mình với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sontt

Guest
7/9/13
68
0
6
tay ninh
Ðề: Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

Sao không thấy ai giúp mình hết vây
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

Trong QĐ 15 hướng dẫn hạch toán kế toán có hướng dẫn thủ tục thanh lý TSCĐ đó bạn:
"2. Trường hợp thanh lý TSCĐ:
TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, đơn vị phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho đơn vị quản lý, sử dụng TSCĐ."
Tùy theo Điều lệ Cty qui định, QĐ thanh lý có thể do HĐQT, HĐTV hoặc TGĐ Quyết định. Còn Hội đồng thanh lý thường bao gồm GĐ, KTT, Trưởng phòng HC và các bên liên quan khác. HĐTL đánh giá lại Giá trị tài sản và giá thanh lý, lập Biên bản thanh lý.
 
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
82
28
34
cantho
Ðề: Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

VÍ DỤ VỀ CÁCH HẠCH TOÁN VÀ BIỂU MẪU
1. Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
Có TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu có).
Trường hợp 01: khấu hao chưa hết giá trị sử dụng:
Nguyên giá = 600.000.000, khấu hao=400.000.000 => còn = 600.000.000-400.000.000=200.000.000
- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)= 400.000.000
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)=200.000.000
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)= 600.000.000
Trường hợp 02: khấu hao hết giá trị sử dụng:
Nguyên giá = 600.000.000, khấu hao=600.000.000 => còn = 600.000.000-600.000.000=0
- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)= 600.000.000
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)= 600.000.000

- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 141,. . .


Để giảm hay loại khỏi sổ sách thì : làm thủ tục thanh lý tài sản
Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể bỏ một số thủ tục ko cần thiết cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp
-Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.
-Quyết định Thanh lý TSCĐ.
-BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).
-BB Thanh lý TSCĐ.
-HĐKT bán TSCĐ được thanh lý.
-Hóa đơn bán TSCĐ
-Thanh lý HĐKT bán TSCĐ.


Mẫu biên bản thanh lý tài sản do Phương Lượng cung cấp
BIỂU MẪU TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 
mimibe

mimibe

Cao cấp
21/7/11
973
150
43
Hà Nội
Ðề: Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

Oánh dấu.......................
 
S

sontt

Guest
7/9/13
68
0
6
tay ninh
Ðề: Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

Bạn nào có mẫu quyết định thanh lý tài sản cho mình xin nhé, mình đang cần mong các bạn giúp dùm. Gởi cho mình qua địa chỉ : huynhsontt@yahoo.com.vn. Xin cảm ơn nhiều.
 
Ly titmit

Ly titmit

Guest
7/11/12
80
6
8
Hung Yen
Ðề: Thanh lý tài sản cần lam những thủ tục gì ?

Bài viết rất bổ ích thủ tuc Thanh lý tài sản.. Oánh dấu
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA