Thủ thục bảo hiểm

  • Thread starter thuha020891
  • Ngày gửi
thuha020891

thuha020891

Guest
30/8/13
105
4
18
hà nội
CHÀO CÁC BÁC
E thấy cái này hay quá chia sẻ cùng mọi người tham khảo nhé


1. Mẫu D01b-TS: Công văn đề nghị
https://www.box.com/s/jn5sfcf9y7mi7uw98wf9

2. Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
https://www.box.com/s/z93008vw4u3jhqxw1cmr

3. Mẫu A01-TS: Tờ khai tham gia
https://www.box.com/s/j3vzg83o1yhl4a0vu2af

4. Mẫu C70a-HD: Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu này áp dụng từ 01/01/2013 thay cho mẫu C67a-HD trước đây)
https://www.box.com/s/z2jx1grcc4g79gccoqfv

Chúc các bạn làm tốt!
--------------------------

MỘT SỐ LOẠI HỒ SƠ:

HỒ SƠ TĂNG - GIẢM:
1. Hồ sơ tăng mức đóng bao gồm:
- D01b-TS
- D02-TS
- Quyết định tăng lương: https://app.box.com/s/egd6tip140w0i4ud69rb
- Phụ lục hợp đồng lao động: https://app.box.com/s/bq4bobyzzjie6bb22y8v

2. Hồ sơ tăng lao động:
- D01b-TS: 1 bản
- D02-TS: 2 bản
- A01-TS: 1 bản
- Hợp đồng lao động
- 2 ảnh 3x4/ người

3. Hồ sơ giảm lao động:
- D01b-TS: 1 bản
- D02-TS: 2 bản
- Quyết định nghỉ việc: 1 bản
- Thẻ BHYT còn hạn sd
-----

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG:
1. Công văn đề nghị của DN: https://app.box.com/s/nbhh5akfb7dec46nbxpx
2. Biên bản làm việc của DN với người LĐ: https://app.box.com/s/2j0k118wyn4m76fmpsx6
3. Quy chế lương
4. Hệ thống thang bảng lương
- Bảng quy định về tiêu chuẩn chức danh, nghề: Tùy theo quy định của từng DN
- Hệ thống thang bảng lương:
Mẫu ví dụ : Mẫu 1: https://app.box.com/s/zgq862omd2v579oyz59w
Mẫu 2: https://app.box.com/s/bfjgyhvbe3yiqtas55w9
---------------

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN SỔ BHXH - CV 102/BHXH-THU ngày 8/1/2013 của BHXH
1. Điều chỉnh chức danh công việc và quá trình đóng BHXH, BHTN:
+ D02-TS: 3 bản.
+ Bản sao HĐLĐ, Quyết định lương…, nếu điều chỉnh thời gian, mức tiền lương đóng BHXH, BHTN.
+ Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh (mẫu D01b-TS) đối với trường hợp bổ sung, điều chỉnh chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc 3 ca: 1 bản.

2. Điều chỉnh thông tin cá nhân:
+ D01b-TS: ghi rõ lý do điều chỉnh và cam kết, chịu trách nhiệm của đơn vị: 1 bản.
+ D07-TS: 3 bản. (Mẫu: https://app.box.com/s/4nwj9zv53vujgi1cr2gf)
+ Bản sao CMND đối với trường hợp điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh nếu trong tờ thông báo ghi sai họ tên, ngày tháng năm sinh, hoặc không ghi ngày tháng sinh: 1 bản/người.
+ Sổ BHXH, tờ bìa sổ mới, thẻ BHYT, bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN… (nếu có) đối với những trường hợp cần phải in lại, do điều chỉnh thông tin cá nhân có liên quan.
-----------------

HỒ SƠ CHỐT SỔ BHXH:
* Làm hồ sơ báo giảm (như trên)
* Chốt sổ:
- D01b-TS: 1 bản (Kèm theo danh sách đề nghị)
- Sổ BHXH gốc
- CMND photo: 1 bản/ người
----------------

HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH - THẺ BHYT:
1. Cấp lại thẻ BHYT:
- D01-TS (Văn bản đề nghị của cá nhân): 1 bản. Mẫu đây: https://app.box.com/s/d3nowu4svh47g6y0q353
- Lệ phí: 4000đ / thẻ

2. Cấp lại sổ BHXH:
* TH làm hỏng, mất:
- D01-TS (do người lao động làm hỏng, mất): 1 bản
- D01b-TS (do người sd lao động làm hỏng, mất): 1 bản
- Sổ BHXH (nếu hỏng)
- CMND: 1 bản sao
Tùy theo từng CQBH mà có thể thêm một số giấy tờ khác như: Tờ khai tham gia BHXH, Bảng tổng hợp quá trình đóng bảo hiểm, Biên bản xác nhận việc mất sổ ...
--------------------------

HỒ SƠ HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ:
1. Chế độ ốm đau (bản thân ốm đau/ con ốm):
- C70a-HD: 3 bản
- C65-HD (Giấy nghỉ hưởng BHXH của bệnh viện) - nếu điều trị ngoại trú
- Giấy ra viện - nếu điều trị nội trú
- Giấy khai sinh của con: 1 bản sao hoặc photo công chứng (nếu là con ốm)
- Bảng chấm công (nếu có)
Mức hưởng:
Số ngày nghỉ hưởng/26 x tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ x phần trăm tính hưởng
(Số ngày nghỉ hưởng: xem quy định tại Điều 23, 24; Mức hưởng: xem quy định tại Điều 25 Luật BHXH)

2. Chế độ thai sản:
a. Nạo hút thai, sảy thai, chết lưu ...:
- C70a-HD: 3 bản
- C65-HD
- Bảng chấm công (nếu có)
Mức hưởng:
Số ngày nghỉ hưởng/ 26 x tiền lương BQ 6 tháng liền kề trước khi nghỉ

b. Sinh con, nhận con nuôi:
- C70a-HD: 3 bản
- Giấy khai sinh của con: 1 bản sao hoặc photo công chứng
- Số BHXH
Mức hưởng:
Tiền lương BQ 6 tháng liền kề trước khi nghỉ x 6 + Lương tối thiểu chung hiện hành x 2

*Lưu ý:
- Đối với chế độ ốm đau: Số ngày nghỉ hưởng sẽ căn cứ vào Giấy cho nghỉ hưởng BHXH (C65-HD) của bệnh viện, nếu nhiều hơn số ngày được nghỉ theo quy định tại điều 23, 24 Luật BHXH thì căn cứ theo số ngày quy định tại điều 23, 24. Phần trăm tính hưởng theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH.
- Đối với chế độ thai sản: Số ngày nghỉ hưởng căn cứ theo Điều 30, 31 Luật BHXH. Phần trăm tính hưởng là 100%.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA