Xin giúp về hạch toán mặt bằng

  • Thread starter venhadi
  • Ngày gửi
V

venhadi

Guest
23/3/14
3
0
0
39
hà nội
Help

Theo qui định trong TT45 về TSCĐ thì: "Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn."

- Nếu đất đủ đk ghi nhận TSCĐ vô hình thì tăng TSCĐ gồm cả chi phí san lấp và khấu hao theo thời gian sử dụng.

- Nếu đất ko đủ đk ghi nhận TSCĐ vô hình thì hạch toán vào TK 242 gồm cả chi phí san lấp và phân bổ theo thời gian thuê.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Xin giúp về hạch toán mặt bằng

Theo qui định trong TT45 về TSCĐ thì: "Nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn."

- Nếu đất đủ đk ghi nhận TSCĐ vô hình thì tăng TSCĐ gồm cả chi phí san lấp và khấu hao theo thời gian sử dụng.

- Nếu đất ko đủ đk ghi nhận TSCĐ vô hình thì hạch toán vào TK 242 gồm cả chi phí san lấp và phân bổ theo thời gian thuê.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA