Hạch toán doanh thu sản phẩm

  • Thread starter quỳnh76
  • Ngày gửi
quỳnh76

quỳnh76

Guest
16/10/14
6
1
3
29
giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ
mua 1 tscđ bằng nguồn vốn kinh doanh, tổng tiền thanh toán theo HĐ GTGT số 345 ngày 25/4: 660.000, VAT 60.000, chưa trả ng bán. TSCĐ này dùng để sản xuất 2 loại sản phẩm A và B; sản phẩm A chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản phẩm B chịu thuế TTĐB. Doanh thu trong tháng 4 của sản phẩm A: 600.000, sản phẩm B: 400.000. thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ chỉ tính trong 1 tháng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ
mua 1 tscđ bằng nguồn vốn kinh doanh, tổng tiền thanh toán theo HĐ GTGT số 345 ngày 25/4: 660.000, VAT 60.000, chưa trả ng bán. TSCĐ này dùng để sản xuất 2 loại sản phẩm A và B; sản phẩm A chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản phẩm B chịu thuế TTĐB. Doanh thu trong tháng 4 của sản phẩm A: 600.000, sản phẩm B: 400.000. thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ chỉ tính trong 1 tháng
Đề bài này ra cách đây hàng chục năm rồi. Theo các quy định hiện hành thì cả mặt hàng A và B đều chịu thuế GTGT.
 
quỳnh76

quỳnh76

Guest
16/10/14
6
1
3
29
Vậy nếu theo đề bài này thì định khoản như thế nào vậy chị??? em nghĩ là cả A và B đều phải chịu thuế GTGT, nhưng B thì có thêm thuế TTĐB nữa. có phải ko ạ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA