Thuế TNDN Hoãn Lại

  • Thread starter nguyenhienan
  • Ngày gửi

508 lượt xem

nguyenhienan

nguyenhienan

Sơ cấp
18/9/14
15
0
1
30
moi người cho e hỏi về thuế TNDN hoãn lại xác định như thế nào Ví dụ:
TSCĐ A trị giá 400tr dăng ký với cơ quan thuế mức khấu hao là 5 năm nhưng thực tế khấu hao tế là 4 năm
TSCĐ B trị giá 600tr đăng ký thời gian khấu hao với cơ quan thuế là 5 năm nhưng thực tế khấu hao là 8 năm
Vậy xác định khoản thuế TNDN hoãn lại ntn và hạch toán ?
E cảm ơn mọi người
 

Thành viên trực tuyến

  • khanhhuong18

Xem nhiều

TEXT LINK