Kế toán chia công ty - đánh giá lại tài sản

A

abc110y

Sơ cấp
1/11/16
3
0
1
26
Em chào Anh/Chị Webketoan,
Em có một vấn đề muốn xin ý kiến của mọi người:
Trong năm 2016, công ty MM được sáp nhập vào công ty TNHHH DD. Trước khi sáp nhập, công ty MM tiến hành đánh giá lại giá trị TS như sau: Hàng hóa 1170, TSCĐ hữu hình (GTCL). Trong kỳ, CÔng ty MM đã trích lập dự phòng giảm giá HTK là 60, Giá trị HTK là 1300, Nguyên giá TSCĐ là 2200, HMLK là 400.
Mọi người cho em hỏi trong khi đánh giá lại tài sản có tính đến các khoản dự phòng giảm giá HTK không?
Em hạch toán như này:
+ Đánh giá lại tài sản trước khi sáp nhập:
Nợ TK 421: 210
Có TK 156: 130
Có TK 211: 80
 
Webketoan PRO

Xem nhiều