Sơ hủy nguyên liệu NSXXK không được miễn thuế như khi tiêu hủy

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, phế liệu, phế phẩm SXXK… nếu được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy thì vẫn được miễn thuế nhập khẩu, không buộc truy nộp.

Tuy nhiên, nếu sau khi tiêu hủy thu được sản phẩm khác và bán tại thị trường nội địa, doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế BVMT, thuế TTĐB (nếu có) với cơ quan thuế.

Ngoài ra, cần lưu ý, pháp luật hiện hành không có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với trường hợp “sơ hủy” nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm SXXK. Khi bán sản phẩm sơ hủy tại thị trường nội địa, doanh nghiệp phải mở tờ khai mới, nộp đầy đủ thuế… cho số nguyên vật liệu nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm sơ hủy.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều