Kiểm tra quyết toán thuế

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Luật thuế GTGT, TNDN, TTÐB quy định hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, cơ sở kinh doanh (CSKD) phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong một thời gian nhất định (60 ngày đối với thuế GTGT, TTÐB; 90 ngày đối với thuế TNDN) và phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế. Sau khi nhận được báo cáo quyết toán thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra và nếu cần thiết có thể ra quyết định thanh tra tại CSKD. Kết quả kiểm tra quyết toán thuế là để cơ sở đôn đốc số thuế còn thiếu vào NSNN.Trong nội bộ ngành Thuế, các bước công việc được quy định (quy trình quản lý thuế đối với các DN ban hành kèm theo Quyết định số 1368/TCT/QÐ/TCCB ngày 16/12/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Mục V. Quy trình xử lý quyết toán thuế): Xác định kết quả quyết toán thuế (điểm 4) điều chỉnh thuế phải nộp.Tổng cục Thuế cũng quy định (quy trình nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra báo cáo quyết toán thuế tại cơ sở kinh doanh (CSKD) ban hành kèm theo Quyết định số 1439TCT/QÐ/TTr ngày 29/10/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế): “Sau khi có kết quả kiểm tra, Phòng Thanh tra (Tổ kiểm tra) lập danh sách kết quả kiểm tra quyết toán thuế theo mẫu số 03/QQT (kèm theo) và hàng ngày (nếu phát sinh kết quả kiểm tra) gửi 1 bản cho Phòng KH-KT-TK (Máy tính - Tổ kế hoạch - NV) để điều chỉnh số thuế phải nộp của CSKD” (mục 4.7, điểm 4, phần B).Luật quy định CSKD phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế. Nhưng, quy định này hầu như không thực hiện được, vì phải chờ thông báo của cơ quan thuế, hơn nữa bao giờ CSKD cũng có tâm lý chờ kết quả chính thức từ ngành thuế. Nhưng điều đáng bàn ở đây là tất cả các bước công việc từ khi nhận được báo cáo quyết toán thuế đến khi thông báo số phải nộp cho CSKD đều không có giới hạn về mặt thời gian đôn đốc thu số thuế nợ đọng.Thực tế hiện nay hầu hết CSKD đều ít nhiều chiếm dụng vốn của ngân sách thông qua thuế và các khoản phí, lệ phí phải nộp, đặc biệt là thuế TNDN. Do đó, số thuế tồn đọng hàng năm không phải là ít. Với việc quy định như trên sẽ dẫn đến tình trạng, sau khi có kết quả quyết toán thuế các phòng nghiệp vụ thuế sẽ có toàn quyền trong việc thông báo số thuế nợ đọng đến từng CSKD. Việc điều hành, chỉ đạo nguồn thu sẽ không còn tác dụng; đặc biệt là ở những thời điểm nhạy cảm như chuẩn bị bảo vệ kế hoạch hoặc tập trung đôn đốc thu vào những ngày cuối năm. Bên cạnh đó, việc thông báo sớm hay muộn số thuế nợ đọng còn liên quan đến số tiền phạt (nếu có); nghĩa là liên quan trực tiếp đến lợi ích của CSKD và như vậy rất dễ nảy sinh tiêu cực. Do vậy, chúng tôi kiến nghị nên quy định cụ thể thời gian cơ quan thuế phải hoàn tất việc kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế của CSKD. Nội bộ ngành Thuế cũng cần có quy định cụ thể hơn như: đối với các Phòng (tổ) quản lý thu sau bao nhiêu ngày phải hoàn tất việc kiểm tra báo cáo quyết toán của CSKD (trừ các trường hợp phải thanh tra theo Quyết định của thủ trưởng cơ quan thuế); Phòng XLTT&TH phải nhập số liệu vào máy tính để tiến hành thông báo thu trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được số liệu từ các Phòng quản lý thu?Trong khi chúng ta ấn định thời gian buộc các CSKD phải hoàn tất việc nộp báo cáo quyết toán, thì cơ quan quản lý lại vô hạn định trong việc xử lý? Ðịnh rõ thời hạn, rõ ràng là việc phải làm ngay./.
Nguồn: WEB Bộ Tài chính 17/9/2003
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
Co quan thue thong bao cho cong ty em la chuan bi kiem tra quyet toan thue
EM vua moi ra truong len ko biet rang ho kiem tra nhung gi?
cac bac dan anh ,chi di truoc chi gium giup em moi
Em cam on
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA