Thanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 48928/CTHN-TTHT ngày 23/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục thuế TP. Hà Nội đã cho rằng, trường hợp doanh nghiệp thanh toán tiền lương, tiền công thông qua ví điện tử của người lao động, nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi phí nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì vẫn được chấp nhận hạch toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều