Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 17836/CTHN-TTHT ngày 4/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty tăng vốn để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất của dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp (không thuộc địa bàn đô thị), nếu dự án này đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế (thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế) theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc áp dụng thời gian miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc cùng lĩnh vực ưu đãi.

Nếu Công ty chọn hưởng ưu đãi bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc cùng lĩnh vực ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại được xác định thời gian miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA