Giúp em bài kế toán này với ạ

T

tipp

Sơ cấp
3/1/22
1
0
1
19
Trong quá trình kiểm toán tại công ty Đoàn Kết cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N, kiểm toán viên phát hiện được một số tài liệu sau: ( ĐVT: Việt Nam đồng)
1.Ngày 01/9/N Công ty mua 1 tài sản cố định sử dụng cho bộ phận bán hàng với giá mua chưa GTGT là 690.000.000, đã thanh toán bằng chuyển khoản, thời gian sử dụng ước tính là 5 năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Kết thúc năm tài chính N, công ty chưa tiến hành trích khấu hao cho tài sản này tử 1/9/N đến hết năm tài chính.
2.Ngày 15/9/N phát sinh hóa đơn chi phí liên quan đến văn phòng phẩm phục vụ ngay cho công ty thanh toán bằng chuyển khoản chưa bao gồm thuế GTGT là 16.500.000, kế toán tại công ty định khoản như sau:
Nợ TK 153 : 15.000.000
Nợ TK 133 : 1.500.000
Có TK 112 : 16.500.000

Yêu cầu:

1.Sai phạm trên là gian lận hay nhầm lẫn ?
2.Hãy chỉ ra những sai phạm trên thuộc cơ sở dẫn liệu nào?
3.Giả định các sai phạm trên là trọng yếu hãy tư vấn điều chỉnh lên BCTC năm N cho công ty.
Biết Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20%, công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT 10%
Tài liệu bổ sung: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế TNDN là 20%.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều