Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4939/TCT-CS ngày 17/12/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN.

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài, Tổng cục Thuế đã yêu cầu căn cứ theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Công văn số 2008/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/3/2020; Công văn số 820/BKHĐT-ĐTNN ngày 9/2/2021 và quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO