Mỗi tuần một chuyên đề

Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3925/CTHN-TTHT ngày 27/1/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, tiền lương trả cho ngày phép chưa nghỉ (tiền phép năm) chỉ được chấp nhận hạch toán khi doanh nghiệp chi trả phù hợp với quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định mới tại Điều 113 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, phép năm chưa nghỉ chỉ được quy đổi và trả bằng tiền trong trường hợp người lao động do thôi việc hoặc mất việc mà chưa nghỉ phép năm; các trường hợp còn làm việc sẽ không được trả tiền những ngày phép chưa nghỉ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: minhcong
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA