Cần biết về điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 39064/CTHN-TTHT ngày 9/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với khoản tiền trả cho những ngày phép năm chưa nghỉ của người lao động, doanh nghiệp chỉ được hạch toán khi chi trả phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, việc trả bằng tiền những ngày phép chưa nghỉ chỉ áp dụng đối với người lao động chưa nghỉ hết ngày phép do thôi việc hoặc bị mất việc; không được trả tiền phép năm cho những lao động còn đang làm việc.

Cần nhớ thêm, để được hạch toán tiền phép năm, doanh nghiệp còn phải đáp ứng điều kiện về hồ sơ, chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA