Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30591/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính,... sẽ được phép lập bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, cần đảm bảo một số yêu cầu như: hóa đơn phải ghi rõ "kèm theo bảng kê số..., ngày... tháng... năm"; trên bảng kê phải có tên, MST và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký của người lập bảng kê.

Đối với cơ sở nộp thuế GTGT khấu trừ thì trên bảng kê phải có tiêu thức "thuế suất GTGT" và "tiền thuế GTGT".

Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày và tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA