Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3103/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2022 của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ Hiệp định RCEP.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022-2027 đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, chưa ban hành.

Trường hợp doanh nghiệp khai sai biểu thuế nhập khẩu do chưa có Biểu thuế RCEP dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp thì không thuộc diện bị xử phạt theo quy định tại Luật Xử phạt hành chính và Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Đối với việc tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu RCEP, được thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BCT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA