Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3377/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Tổng cục Hải quan cho rằng pháp luật thuế XNK hiện hành (Luật số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP) không có quy định miễn thuế xuất khẩu đối với trường hợp cơ sở sản xuất bán sản phẩm tái chế từ chất thải cho cơ sở khác xuất khẩu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp mua sản phẩm tái chế từ cơ sở sản xuất để xuất khẩu thì vẫn phải khai nộp thuế xuất khẩu, không được miễn nộp.

Về chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc ngành nghề ưu đãi, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, khoản 1 Điều 131 và khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA