Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2957/BTC-TCHQ ngày 31/3/2023 của Bộ Tài chính về việc xác định sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Theo Bộ Tài chính, việc Bộ Tài nguyên & Môi trường yêu cầu sử dụng Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép xử lý chất thải hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để làm cơ sở xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu là chưa đủ cơ sở pháp lý và chưa phù hợp với quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm tái chế làm căn cứ xem xét miễn thuế xuất khẩu.

Trường hợp Bộ Tài nguyên & Môi trường cho rằng không cần ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm tái chế thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định nêu trên.

Cũng theo Bộ Tài chính, nội dung Giấy phép môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải có nêu rõ thông tin về sản phẩm sau tái chế nên cơ quan hải quan đủ căn cứ xác định sản phẩm được miễn thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, nội dung trên Giấy phép xử lý chất thải không có thông tin về sản phẩm tái chế nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều