Mỗi tuần một chuyên đề

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4984/CTHN-TTHT ngày 13/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 1/1/2015 đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và đã được cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nếu dự án này đã hưởng hết ưu đãi thuế theo điều kiện ưu đãi khác thì được hưởng tiếp ưu đãi thuế theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cấp giấy xác nhận ưu đãi.

Cách xác định thời gian ưu đãi còn lại để hưởng tiếp ưu đãi thuế theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g4 Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP .

Trường hợp doanh nghiệp có dự án thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thì các khoản thu nhập được hưởng ưu đãi bao gồm cả thu nhập từ thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu đãi, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác (khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA