Mỗi tuần một chuyên đề

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2022

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Theo hướng dẫn tại Khoản 10 - Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cách đăng ký cho người phụ thuộc được thực hiện theo các trường hợp sau:

- Trường hợp người nộp thuế đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế

Trong trường hợp các cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ liên quan để đăng ký người phụ thuộc, gồm:

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 20-ĐK-TCT;

Cung cấp bản sao của Hộ chiếu đối với đối tượng phụ thuốc có quốc tịch nước ngoài hoặc người Việt Nam nhưng sinh sống ở nước ngoài.

Bản sao của Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân của người phụ thuộc đủ 14 tuổi trở lên và có quốc tịch Việt Nam (giấy tờ còn hiệu lực).

Bản sao của Hộ chiếu/ Giấy khai sinh của đối tượng người phụ thuộc dưới 14 tuổi, có quốc tịch Việt Nam (giấy tờ còn hiệu lực).

Nếu người nộp thuế đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trước thời điểm có Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính đề ra có hiệu lực nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì hồ sơ đăng ký này đã được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Bước 2: Thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Sau khi hoàn thành các bước đăng ký người phụ thuộc ở trên, các cá nhân cần thực hiện việc nộp hồ sơ đến các cơ quan thuế như sau:

Tại Cục thuế mà nơi đó là nơi cá nhân làm việc với các cá nhân cư trú có mức thu nhập tiền lương do Đại sứ quán, các tổ chức Quốc tế, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả. Tuy nhiên, tổ chức này sẽ chưa thực hiện việc khấu trừ thuế.

Nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập tiền lương do các cá nhân/ tổ chức trả từ nước ngoài.

Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi mà các cá nhân cư trú (đã đăng ký tạm trú/ thường trú) đối với những trường hợp khác.

- Trường hợp các cá nhân ủy quyền cho cơ quan/ đơn vị chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc

Nếu cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì việc nộp hồ sơ đăng ký thuế sẽ được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp

Nộp văn bản ủy quyền

Các giấy tờ liên quan đến người phụ thuộc như:

Nộp bản sao Hộ chiếu/ Giấy khai sinh với người phụ thuộc dưới 14 tuổi, có quốc tịch Việt Nam (đảm bảo giấy tờ vẫn còn hiệu lực).

Nộp bản sao Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân với người phụ thuộc đủ 14 tuổi trở lên và có quốc tịch Việt Nam (đảm bảo giấy tờ vẫn còn hiệu lực).

Nộp bản sao hộ chiếu của người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam nhưng đang sinh sống tại nước ngoài, hoặc người có quốc tịch nước ngoài.

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp các hồ sơ và thực hiện gửi tờ khai qua mạng

Doanh nghiệp sẽ phải tổng hợp đầy đủ các hồ sơ đăng ký người phụ thuộc từ người lao động, sau đó tiến hành làm tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (theo Thông tư 105/2020/TT-BTC) và gửi cho cơ quan thuế qua hình thức online.

Để đăng ký người phụ thuộc không hề khó, chỉ cần bạn đọc lưu ý đến thời gian và các thông tin hồ sơ cần có. Với hai cách đăng ký trên đây hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Cùng với đó, đảm bảo những quyền lợi chính đáng cho người lao động hiện nay.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA