Điều kiện hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu được thanh toán bù trừ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4066/TCHQ-TXNK ngày 29/9/2022 của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán.

Điều kiện về chứng từ thanh toán để xét hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ đã được quy định tại khoản 4 Phụ lục VII Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu được thanh toán bằng hình thức bù trừ với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì hồ sơ hoàn thuế vẫn được coi là đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Trong hợp đồng xuất khẩu có ghi rõ phương thức thanh toán;

(ii) Có văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ;

(iii) Số tiền chênh lệch (nếu có) giữa tiền xuất khẩu và tiền nhập khẩu được thanh toán qua ngân hàng.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA