Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46548/CTHN-TTHT ngày 22/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt.

Thời điểm lập HĐĐT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định mới tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về cơ bản không có thay đổi so với quy định trước đây.

Theo đó, thời điểm phát hành HĐĐT vẫn căn cứ theo ngày nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục xây dựng, không phân biệt đã hay chưa thu tiền.

Về điều kiện khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu, vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều