Phí visa hỗ trợ cho người nước ngoài được hạch toán vào chi phí phúc lợi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 49303/CTHN-TTHT ngày 12/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ VAT đầu vào và chi phí được trừ đối với chi phí tuyển dụng lao động.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có chi hỗ trợ người nước ngoài khoản phí gia hạn, làm mới thị thực (visa) để sang Việt Nam làm việc, nếu mang tính chất là chi phí phúc lợi thì được hạch toán theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC .

Cần biết rằng tổng số chi phúc lợi của doanh nghiệp không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực hiện trong năm tính thuế.

Đối với thuế GTGT đầu vào, nếu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được kê khai khấu trừ toàn bộ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA