Về điều kiện hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 51875/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu hao tài sản cố định.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi, trong đó có chi phí khấu hao tài sản cố định nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Riêng vấn đề về hạch toán kế toán tài sản cố định, doanh nghiệp cần liên hệ với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều