Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4613/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, "kho ngoại quan" vừa đáp ứng định nghĩa về khu phi thuế quan theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đồng thời là khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa kho ngoại quan với bên ngoài là xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa để SXXK và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP) thì cũng được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA