Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 64221/CTHN-TTHT ngày 26/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN gồm: miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ.

Về thủ tục hưởng ưu đãi thuế, quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế và tự kê khai, quyết toán với cơ quan (Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA