GIAO DỊCH LIÊN KẾT

  • Thread starter Natalie123
  • Ngày gửi
N

Natalie123

Sơ cấp
6/1/23
12
2
3
27
Hiện tại, công ty mình có phát sinh các giao dịch sau.
Giao dịch 1: Mượn tiền của cá nhân không có quan hệ gì với công ty, phát sinh nhỏ, không có lãi.
Giao dịch 2: Mượn tiền của công ty có quan hệ là cùng chủ với công ty, phát sinh nhỏ, không có lãi.
Cho mình hỏi các thông tin sau:
1. Giao dịch 1 có được xác định là giao dịch liên kết không? Nếu là giao dịch liên kết thì mình cần kê khai trong tờ khai QT TNDN ak, mình thấy mọi người có nói là sẽ phạt từ 8-15 triệu về việc nếu không kê khai, cho mình xin thông tin quy định pháp lý.
2. Giao dịch 2, phát sinh là dưới 10% thì mình không cần kê khai nhỉ?
Mình cảm ơn.
 
  • Like
Reactions: xuânn2009
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều