Dự án hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng thủ tục về đầu tư

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 759/TCT-CS ngày 17/3/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Tổng cục Thuế lưu ý, theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP , về nguyên tắc, dự án đầu tư mới sẽ được ưu đãi thuế TNDN nếu dự án đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi và được cấp Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc thực hiện dự án đầu tư, việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều kiện để được phép kinh doanh đối với từng lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA