Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương

  • Thread starter DHH
  • Ngày gửi
DHH

DHH

Thành viên thân thiết
23/11/06
359
0
16
ha noi
#1
tớ vừa lên sở lao động thương binh xh, thì họ nói tớ phải làm thủ tục sau :
1) Công văn đề nghị hệ thồng thang , bảng lương ( ghi rõ địa chỉ, điện thoai, người liên hệ )
2) Hệ thống thang, bảng lương doanh nghiệp xd hoặc sửa đổi, bổ sung
3) Bản quy định các tiêu chuẩn và đk áp dụng đv từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề cv trong thang, bảng lương
4) ý kiến tg của BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH công đoàn lâm thời

Bạn nào đã từng làm những giấy tờ này , gửi cho tớ tham khảo một bộ hoàn chỉnh được không ? tớ cảm ơn nhiều, đb là mục 2, mục 3 ấy
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#2
Tham khảo mẫu quy chế này

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------------

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 200

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY …..

Kính gửi : Sở Lao Động - Thương Binh – Xă Hội – TP….. /Q. xxxx
CTY …………………..
Địa chỉ :
Điện Thoại :
* Tiền lương căn bản : Theo khung giá tiền lương Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương Tại công ty như sau :
1/ Giám Đốc : Trình độ đại học trở lên áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định ba năm tăng lương một lần.
* Giám Đốc Điều hành:
+ Bậc I : 4 x 650.000 = 2.600.000đ
* Giám Đốc Pháp luật và Giám Đốc Tài Chính :
+ Bậc I : 3.8 x 650.000 = 2.470.000đ
2/ Kế toán trưởng : Trình độ Trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề và năng lực . Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần
+ Bậc I : 3.5 x 650.000 = 2.275.000đ
3/ Trưởng Phòng Kinh Doanh : Trình dộ Cao Đẳng trở lên có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 2.2 x 650.000 = 1.430.000đ
4/ Trưởng Phòng Hành Chính : Trình dộ Cao Đẳng trở lên có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 2.2 x 650.000 = 1.430.000đ
5/ Kỹ thuật viên : Trình độ Cao đẳng trở lên, có năng lực cụ thể, áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.8 x 650.000 = 1.170.000đ
6/ Kế toán tổng hợp : Trình độ Trung cấp trở lên. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.6 x 650.000 = 1.040.000đ
7/ Nhân Viên văn thư, thủ quỷ : Trình độ Trung cấp trở lên. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.4 x 650.000 = 910.000đ
8/ Nhân viên phục vụ( tạp vụ) : Trình độ văn hóa 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.08 x 650.000 = 702.000đ
9/ Nhân viên thủ kho : Trình độ văn hóa 12/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.14 x 650.000 = 741.000đ
10/ Nhân viên Bảo vệ : Trình độ văn hóa 12/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.3 x 650.000 = 845.000đ

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

----------
P/S :
1.- Bạn có thể xây dựng lại.
2.-Có nhiều mẫu mình đã thực hiện do lập bảng nên không gởi lên được.
 
Thích: peteoteo93
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#3
Biên bản họp ban chấp công đoàn cơ sở (Ý kiến ????)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


Hôm nay, ngày .. tháng .. năm 200x, tại Văn Phòng Công Ty. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công Ty triệu tập buổi họp với :
Nội dung : Thông qua bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty xây dựng.
Chủ trì buổi họp : Ông Lê Minh Trí tử Kế toán già gân - Chủ Tịch CĐCS lâm thời
Thành phần tham dự, gồm có :
1.- Ông Lê Minh Trí tự Kế Toán Già Gân – chức vụ : Chủ Tịch CĐCS lâm thời
2.- Ông/Bà :......... – chức vụ : Phó Chủ Tịch CĐCS
3.- Ông/Bà :......... - Thư ký buổi họp
4.- Ông/Bà :......... - đại diện công nhân viên
Sau khi xem và thông qua các bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty xây dựng, chúng tôi cùng nhau thống nhất ý kiến chấp nhận bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty.
Buổi họp được kết thúc cùng ngày

Thư ký Chủ tịch công đoàn


Đại diện công nhân viên Phó Chủ tịch công đoàn
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#4
Tham khảo thêm mẫu quy chế này

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------------

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 200

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY …..

Kính gửi : Sở Lao Động - Thương Binh – Xă Hội – TP….. /Q. xxxx
CTY …………………..
Địa chỉ :
Điện Thoại :

“V/v Quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề của CÔNG TY………………”

* Tiền lương căn bản : Theo khung giá tiền lương Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương Tại công ty như sau :
Mức lương tối thiểu hiện doanh nghiệp áp dụng : 620.000 đồng

Chức danh Tiêu chuẩn Mã số Bậc Hệ số Mức lương Ghi chú
Giám Đốc Trình độ đại học C.01 1 5.50 3.410.000 đồng
Phó Giám Đốc thường trực Trình độ đại học C.02 1 2.60 1.612.000 đồng
Phó Giám Đốc kinh doanh Trình độ đại học C.02 3 3.40 2.108.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 2 năm ở vị trí kinh doanh
Kế toán trưởng Từ trung cấp trở lên C.03 1 2.60 1.612.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 4 năm ở vị trí kế toán trưởng
Trưởng phòng Từ trung cấp trở lên D.02 1 2.40 1.488.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 3 năm
Phó phòng Từ trung cấp trở lên D.03 1 2.04 1.265.000 đồng
Nhân viên các phòng ban
Kế toán Từ trung cấp trở lên D.04 4 1.67 1.035.400 đồng
Thủ quỹ Trung học Phổ thông D.04 1 1.10 682.000 đồng
Kinh doanh Từ trung cấp trở lên D.04 3 1.48 917.600 đồng
Hành chính/văn thư Từ trung cấp trở lên D.05 1 1.10 682.000 đồng
Nhân viên phục vụ D.06 1 1.03 639.000 đồng
Thủ kho Trung học Phổ thông B.11.3 1 1.53 949.000 đồng
Nhân viên lái xe Trung học Phổ thông B.12.1 1 1.10 682.000 đồng
Bảo vệ Trung học Phổ thông B.11.4 1 1.50 930.000 đồng
Nhân viên giao nhận Trung học B.11.2 1 1.58 980.000 đồng
Nhân viên Kỹ thuật Từ trung cấp trở lên A.1.6 1 1.10 682.000 đồng

Nâng lương định kỳ :
Tất cả CNV trong công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 01 năm 1 lần.
Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ :
+ Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.
+ Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.
+ Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Công ty

Nâng lương đặc cách :- Trong quá trình hoạt động, những nhân viên có thành tích nổi bật, có những cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.
- Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa không quá 2 bậc trong thang bậc lương.

GIÁM ĐỐC
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
#5
[địa chỉ email của mình là : eomeoeukeu007@yahoo.com
cty mình không có BCH công đoàn, bạn gủi cho mình nhé
Đã gởi các files xin vui lòng check mail

Nhân dịp xuân về kính chúc tất cả các thành viên đặng BÌNH AN, CÔNG VIỆC NHIỀU THUẬN LỢI - THÀNH ĐẠT - TẤN TÀI - TẤN LỘC
Xuân 2008 KHAI TÀI NỞ LỘC - TOÀN GIA ĐẠI PHÁT

Thân,
----------
P/S : Xin lỗi đã gởi chậm tài liệu cho bạn.

Do ngày hôm qua đi làm về mình thấy bà nhà mình đang loay hoay làm thủ tục đưa ông/bà Táo về Trới.
Mình hỏi tại sao năm nay em đưa Táo về trể so với phong tục/tập quán của dân làng mình thế.
Bà bảo tại em đang soạn cái "tiêu chuẩn qui định" đưa Táo về Trời đồng thời phải chạy đi mua 03 cái mũ bảo hiểm cho ông bà Táo nữa. Kỳ này em bảo Táo về tấu với Thiên Đình, đề nghị Thiên Đình cho Táo nhà mình thành lập công đoàn cơ sở luôn thể để kết nạp ông/bà Táo vào công đoàn (mặc dầu Táo nhà mình chỉ có mấy thành viên).
Sao khi Táo thành lập và gia nhập công đoàn cơ sở rồi thì công đoàn cấp trên có lo chăm sóc, quan tâm đến đời sống của đoàn viên chăng ?
Phí công đoàn của em tham gia có ai lo đây ????
Tiện thể Táo về nhớ tâu hộ dùm em tại sao mình đã gia nhập WTO rồi lại phải phân biệt đối xử nhiều mức lương tối thiểu cho thành phần kinh tế vậy (CB công chức Nhà Nước thì 540.000 đồng (NĐịnh 166), còn DNTN thì 620.000 (NĐịnh 167) còn DN có vốn đầu tư nước ngoài (NĐ168) lại mức lương tối thiểu áp dụng khác).????
Thôi tạm dừng đây để đưa Táo về kẻo kẹt xe nữa

Xin lỗi các mod đừng xóa đoạn này của em để anh em đọc cùng suy nghĩ thêm.
Đối thoại cùng doanh nghiệp - Hãy đồng hành cùng doanh nghiệp
 
V

Vinext

Sơ cấp
19/2/08
29
0
1
38
Bình Định
#6
Bác kế toán già gân ơi bác giúp cháu với, DN cháu thành lập tháng 07/2005 nhưng tới thời điểm này ( tháng 2/2008) chưa làm thang lương bàng lương cũng như chưa đăng ký BHXH. Vậy khi làm đủ thủ tục để đăng ký công ty cháu có bị truy thu tiền BHXH không vậy? Bác giúp cháu nhé
 
L

lethaithanh

Sơ cấp
11/9/07
5
0
0
binh duong
#7
Trong bản qui định tính toán và trả lương của cty may có các biểu mẫu như sau:
1/ Tính toán nhu cầu tối thiểu của CBCNV theo biểu mẫu: 0034
2/ Thăm dò kế hoạch chi tiêu của CBCNV theo biểu mẫu: 0036
3/ Bảng chấm công được lập theo biểu mẫu: 0279
4/ Việc báo sản lượng được lập theo biểu mẫu 0280
5/ Bảng đơn giá sản phẩm được lập theo biểu mẫu: 0281
6/ Việc đánh giá bậc lương theo biểu mẫu: 0282
7/ Bảng lương thời gian được lập theo biểu mẫu: 0285
8/ Bảng tính nhu cầu cơ bản mã số: 0034
Thăm dò kế hoạch chi tiêu mã số: 0036
Báo cáo về việc làm thêm giờ mã số: 0035
Giấy đề nghị tăng ca mã số: 0033
Báo cáo sản lượng tháng mã số:
Bảng đơn giá sản phẩm tháng mã số:
Bảng lương mã số:
Phiếu lương mã số:
Bạn nào biết các biểu mẫu trên xin giúp đở mail cho mình "lethaithanh6@gmail.com" thành thật cảm ơn!
 
hoami281083

hoami281083

Trung cấp
25/9/07
103
0
0
35
daklak
#8
Trích nguyên văn từ Nguyen minh Kha:
Đây là ý của một số bạn đã pm riêng nhờ mình post lên. Mọi người góp ý nha.

Bước 1: Đăng ký hệ thống Thang lương, Bảng lương cho Phòng Lao động - TBXH.

Lập hệ thống Thang lương, Bảng lương bao gồm:
- Mức lương tối thiểu mà DN áp dụng.
- Các chức danh, cấp bậc với hệ số & mức lương tương ứng cho từng chức danh, cấp bậc.
- Các loại Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thu hút, tiền ăn giữa ca, phụ cấp xăng xe, tiền điện thoại.....
- Lập một công văn gửi kèm.

Bước 2: Ký HĐLĐ

- Điều 1 - Loại HĐ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, hoặc ko thời hạn.
- Căn cứ vào hệ thống Thang lương, Bảng lương đã đăng ký, ta sẽ có mức lương CB & Phụ cấp - Điều 3 - Khoản 1
+ Mức lương CB: đây là mức lương căn cứ để đóng BHXH cho người lao động
+ Ghi chi tiết các khoản phụ cấp sẽ có.

Bước 3: Đăng ký lao động trên Phòng LĐ - TBXH

Bước 4: Đăng ký BHXH - BHYT cho người lao động


Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hatuanh
Đây là thủ tục ở HÀ NỘI

I)Hồ sơ như sau:

1. Đăng ký tham gia BHXH
2. Một bộ hồ sơ của Công ty, bao gồm:
- Giấy đăng ký kinh doanh: giấy phép đầu tư, giấy đăng ký mã số thuế, giấy đăng ký chứng nhận mẫu dấu (photo có công chứng).
3. Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.
4. Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu 02 A - TBH)
(làm ba bản nhé), ký đóng dấu và ko để có một tý sai sót nào, sai sót cái gì là trả lại cái đấy, về làm lại.
5. Bộ hồ sơ của nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm:
- Hợp đồng lao động
- Giấy khám sức khỏe (có thời hạn 6 tháng trước khi mang hồ sơ đến nộp)
- Giấy khai sinh
- Giấy chứng mình nhân dân
Cả 5 cái này mang lên bạn sẽ có được thẻ BHYT cho nhân viên trong vòng khoảng 1 tháng hơn sau khi nộp hồ sơ.
(Sau khi lấy được cục hồ sơ này về, chúgn ta mới tiến hành làm sổ BHXH cho nhân viên được)

II)Tiếp đến là thủ tục làm sổ BHXH:

1. Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH
2. Đơn xin cấp phôi sổ BHXH
3 Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của từng nhân viên (áp dụng đối với những người chưa có sổ BHXH)- mỗi tờ khai in thành ba bản, giấy in hai mặt (in một mặt là bị trả về đấy)- khai như trên tờ khai, cho nhân viên và giám đốc ký vào ba bản (phải là chữ ký sống, không được mang đi foto rồi về đóng dấu vào đâu đấy)
4. Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội
(để có được "X" cuốn phôi sổ theo trong giấy đăng ký, bạn phải đợi khoảng 01 tháng), sau khi đợi 01 tháng bạn có được phôi sổ (cái mà ngày trước vẫn bán 5K một quyển ấy, giờ lại rất là phức tạp mới có được nó), bạn cầm cái phôi sổ đó về, viết như trên tờ khai ý (lưu ý là phải viết cẩn thận, lỡ sai lại phải đợi thêm tháng nữa để xin cấp đổi phôi mới), ghi xong xuôi, giám đốc ký vào. Xong lại vác nó lên BHXH, lấy cái giấy hẹn và lần sau đến thì bạn có sổ BHXH cho nhân viên
 
K

khoqua75

Cao cấp
23/10/07
487
1
0
#9
chào bạn, Mình cũng vừa lên sở nộp hôm qua.Bạn cho mình địa chỉ email đi mình gửi cho.
Riêng mục 4:
Bên công ty bạn có nhiều ng tham gia BHXH ko? Nếu chưa thành lập công đoàn thì phải làm một danh sách có chữ ký của tất cả nhân viên cty là ok.
Bạn có thể nói rõ hơn dc ko vậy? Cty mình có khoản 190 người, chưa thành lập CD, bây giờ đăng ký lại thang bảng lương cho phòng LD họ bắt phải có CD thì họ mới nhận đấy.
Làm DS có ký tên liệu họ có nhận ko, tho QD nào vậy bạn?
Thank
 
ngothao2112

ngothao2112

Thành viên thân thiết
#10
chiều này em lên nộp bảng đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương nhưng ko biết bộ hồ sơ đã đầy đủ chưa,nhờ các Pác góp ý kiến với, ko thì e lại mất công đợi rùi hồ sơ lại bị trả về nữa
Cty e có 7 nhân viên trong bảng lương, nhưng 3 nhân viên lại nằm trong danh sách cổ đông của cty, vì thế chỉ còn lại 4 nhân viên ko đủ điều kiện thành lập công đoàn
Hồ sơ gồm có (3bộ) :
- CV đề nghị Đký
- Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp
- Bảng quy định chi tiết và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh, ngành nghề
Ko biết hồ sơ còn thiếu sót gì ko nữa, mong nhận đc lời chỉ bảo của các Pác
 
N

NguyenThiLoan

Sơ cấp
2/7/07
47
0
0
35
Ha Noi
#11
Bạn gởi cho mình 1 bộ nhé, mình đang chuẩn bị đăng ký, và bạn có nghị định nào qui định mức lương tối thiểu là 620.000 đ/tháng ko? xếp mình bắt đăng ký chỉ 450.000đ/tháng. Cám ơn bạn rất nhiều . Địa chỉ của mình là : thienha02@yahoo.com . CÁm ơn bạn rất nhiều, mình mới làm cv này nên ko có kinh nghiệm
Trong Nghị định 166/2007/NĐ-CP ra ngày 16 tháng 11 năm 2007 có nêu rõ. Bạn vào đây để tải về và trình cho giám đốc xem:
http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=38846
 
hanghai

hanghai

1,2,3....cố lên bà con ơi
17/11/07
92
0
0
GL
#12
thanh lap cong doan

Bạn có thể nói rõ hơn dc ko vậy? Cty mình có khoản 190 người, chưa thành lập CD, bây giờ đăng ký lại thang bảng lương cho phòng LD họ bắt phải có CD thì họ mới nhận đấy.
Làm DS có ký tên liệu họ có nhận ko, tho QD nào vậy bạn?
Thank
Đó là mình nói đối với những doanh nghiệp có ít người tham gia BHXH ( khoảng 15 người trở xuống) thì chỉ cần danh sách là Sở ok.
Trường hợp cty bạn theo mình nghĩ thì bắt buộc phải thành lập công đoàn rùi, vì cty bạn có gần 200 lao động lận.Tổ chức công đoàn là cơ sở để đảm bảo và bảo vệ quyền lợi của người lao động mà.
Còn các bước thành lập công đoàn ntn thì bạn tham khảo trên diễn đàn nhé mình ko rành về cái này( Bác kế toán già gân ý có rất nhiều bài về vấn đề này đó)
 
N

ngvan78

Sơ cấp
26/2/08
24
0
1
Tp.HCM
#13
Các bạn ơi, cho mình hỏi, để thành lập công đoàn thì mình cần phải làm những bước nào? Cty mình chỉ có 27 người thôi, ai biết làm chỉ cho mình với , nếu có mẫu thì cho mình xin càng tốt.Xin Cảm Ơn
 
S

small2big

Sơ cấp
29/12/05
19
1
0
38
54 Nguyen Phuc Lai
#15
Hồ sơ đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương gồm 3 bộ hồ sơ sau :

1. Công Văn đề nghị đăng ký của doanh nghiệp 9ghi rõ thời gian dự kiến áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương áp dụng tại doanh nghiệp và địa bàn áp dụng)

2. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại công văn số 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của sở lao động TBXH)

3. Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề, công việc trong thang lương, bảng lương ===>>doanh nghiệp phải tự làm ko theo mẫu....ko biết làm thế nào ... hat de đang suy nghĩ

Nếu công ty có thành lập Ban Chấp Hành công đoàn

4. Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn, trong đó nêu rõ ý kiến thống nhất, không thống nhất với hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do doanh nghiệp xây dựng, đề nghị đăng ký và các ý kiến đề xuất điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp (nếu có) ====>>> mẫu này có thể liên hệ với Liên Đoàn Lao Động Quận

*** Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong doanh nghiệp.

---Chênh lệch giữa 2 bậc liền kề ít nhất bằng 5%.
File tham khao:
Công Văn đề nghị đăng ký của doanh nghiệp:
Download Link File1: http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66enJanZqycnOKnYaqhkZSoXqudnJuu1
Nhan su – thang luong:
File2: http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKublpSpbKubluKnZ6qhkZSoZKudmp2m7

File3: http://www.ziddu.com/download.php?uid=cq6fnZuscbGbmpunt6yZlJyiaa2WlZin9

File4: http://www.ziddu.com/download.php?uid=baucm5yqcLCgnJSntqyZlJyiaK2WlZip8

File5: http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zauem5SoaK6gluKnYaqhkZSoXqudmZqu1
File6: http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6ybl5uqbLGZnJittqyZlJyiaK2WlZip8

File7: http://www.ziddu.com/download.php?uid=aauelpulZ7KhmZynsKyZlJyiYq2WlZin2
 
hanghai

hanghai

1,2,3....cố lên bà con ơi
17/11/07
92
0
0
GL
#16
Các bạn ơi........., chịu khó đọc trong topic này đi.Bạn Ocean 13 đã up lên giúp mình ở #65 rùi đó.Các bạn tham khảo nhé, có gì vướng mắc thì nhắn tin cho mình biết đến đâu thì mình trả lời đến đó.Thân!
 
Sửa lần cuối:
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
#17
Chào bạn, công ty mình mới mở, bạn giúp mình bít mình phải làm thế nào ko, hợp đồng lao động,lương thưởng........ các thứ ý
Thanks
cty bạn không có kế toán trưởng ah? lên thuế hỏi để làm kê khai thuế ban đầu, lên sở hay phòng LD TBXH để hỏi hồ sơ BHXH.....,lương thưởng thì theo quy định của cty bạn thui.
 
Sửa lần cuối:
S

small2big

Sơ cấp
29/12/05
19
1
0
38
54 Nguyen Phuc Lai
#18
Hồ sơ đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương gồm 3 bộ hồ sơ sau :

1. Công Văn đề nghị đăng ký của doanh nghiệp 9ghi rõ thời gian dự kiến áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương áp dụng tại doanh nghiệp và địa bàn áp dụng)

2. Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại công văn số 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của sở lao động TBXH)

3. Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề, công việc trong thang lương, bảng lương ===>>doanh nghiệp phải tự làm ko theo mẫu....ko biết làm thế nào ... hat de đang suy nghĩ

Nếu công ty có thành lập Ban Chấp Hành công đoàn

4. Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn, trong đó nêu rõ ý kiến thống nhất, không thống nhất với hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do doanh nghiệp xây dựng, đề nghị đăng ký và các ý kiến đề xuất điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp (nếu có) ====>>> mẫu này có thể liên hệ với Liên Đoàn Lao Động Quận

*** Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong doanh nghiệp.

---Chênh lệch giữa 2 bậc liền kề ít nhất bằng 5%.
File tham khao:
Công Văn đề nghị đăng ký của doanh nghiệp:
Download Link
File1 http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66enJanZqycnOKnYaqhkZSoXqudnJuu1
Nhan su – thang luong:
File2 http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKublpSpbKubluKnZ6qhkZSoZKudmp2m7
File3 http://www.ziddu.com/download.php?uid=cq6fnZuscbGbmpunt6yZlJyiaa2WlZin9
File4 http://www.ziddu.com/download.php?uid=baucm5yqcLCgnJSntqyZlJyiaK2WlZip8
File5 http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zauem5SoaK6gluKnYaqhkZSoXqudmZqu1
File6 http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6ybl5uqbLGZnJittqyZlJyiaK2WlZip8
File7
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aauelpulZ7KhmZynsKyZlJyiYq2WlZin2

http://totalneeds.blogspot.com/2008/03/h-s-ng-k-h-thng-thang-lng-bng-lng.html
 
hanghai

hanghai

1,2,3....cố lên bà con ơi
17/11/07
92
0
0
GL
#19
Chào bạn, công ty mình mới mở, bạn giúp mình bít mình phải làm thế nào ko, hợp đồng lao động,lương thưởng........ các thứ ý
Thanks
Công ty mới thành lập thì nhiều việc để làm đấy.VD như làm nghĩa vụ với thuế: nộp thuế môn bài, mua hóa đơn,.... còn hợp đồng lao động là do thỏa thuận giữa 2 bên,lương thưởng tùy thuộc vào chế độ đãi ngộ của cty bạn, nhưng nên nhớ để một số các khoản thưởng có thể được tính vào chi phí hợp lý thì trong hợp đồng lao động bạn nên có một câu mở ghi là: Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của cty sẽ có thêm các khoản lương tháng 13, hoặc thưởng theo quy định của cty.
 
D

dola_vn2002

Thành viên thân thiết
16/3/06
76
0
6
hanoi
#20
Các bác ơi đọc topic này em mới thấy là phải đăng ký thang luong voi LDTBH. Cty em thành lập từ cuối năm 2005 mà em có đi đăng ký gì đâu, cty em có khoảng 17 người, vẫn chưa đóng BHXH nữa chứ. Thế mà năm 2007, quyết toán thuế vẫn chẳng thấy bác thuế nói gì cả.
Ko biết cty em có phạm luật gì ko nhỉ?
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • aduy1992
Xem nhiều